پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/3/6 الی تاریخ:1401/3/8


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 156120 1401/03/06 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
2 232055 1401/03/06 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان قلاب زنجیری جایگاه قلاب زنجیری 1 تعمیری
3 242291 1401/03/06 - آسیا سیر ارس بار دار یزد خرابی بار فاقد تسمه باربندی- در انتظار جرثقیل مالک- 1 شرکت مالک
4 243145 1401/03/06 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد خرابی بار فاقد تسمه باربندی-در انتظار جرثقیل مالک- 1 شرکت مالک
5 245026 1401/03/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
6 245169 1401/03/06 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور رومانی -35.5 1 شرکت مالک
7 245229 1401/03/06 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
8 245348 1401/03/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور لقی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
9 245443 1401/03/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان خرابی بار 1 تعمیری
10 245444 1401/03/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
خرابی بار 1 تعمیری
بدنه واگن کف واگن 1 تعمیری
11 245477 1401/03/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
12 342705 1401/03/06 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی ضربه گير ضربگیر روسی-در انتظار اعزام به یزد- 1 شرکت مالک
13 345076 1401/03/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم چرخ و محور لقی -محور پارسی -32.5 1 شرکت مالک
14 345764 1401/03/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
15 346460 1401/03/06 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت گوشواره 32- 1 شرکت مالک
16 346755 1401/03/06 - ریل پرداز سیر بار دار قم چرخ و محور گردش جعبه یاتاقان 1 تعمیری
فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
گوشواره 10 2 شرکت مالک
17 346789 1401/03/06 - ریل پرداز سیر بار دار قم چرخ و محور گردش جعبه یاتاقان 1 تعمیری
فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
گوشواره 10 1 شرکت مالک
18 347154 1401/03/06 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر گوشواره 32 1 شرکت مالک
19 347523 1401/03/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 2a600 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
20 348073 1401/03/06 - توکا ریل بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
21 349415 1401/03/06 - توکا ریل بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور پارسی -32 1 شرکت مالک
22 349465 1401/03/06 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
23 349541 1401/03/06 - توکا ریل بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
24 349554 1401/03/06 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
25 352017 1401/03/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
26 363483 1401/03/06 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
27 363496 1401/03/06 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
28 367280 1401/03/06 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
پله تکی 1 تعمیری
29 546408 1401/03/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اردکان فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
30 546742 1401/03/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اردکان فنر 8 لایه منفی- 1 شرکت مالک
31 556940 1401/03/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق ميله مثلث پارسی- 1 شرکت مالک
32 147022 1401/03/07 - پارسیان ریل شرق بی بار اندیمشک پابند بوژي 4 سوراخه - 1 شرکت مالک
33 147042 1401/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
34 147161 1401/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
35 147257 1401/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
36 147466 1401/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام بوژي پیشانی 1 تعمیری
37 155554 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
38 155579 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
39 155584 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بدنه واگن فاقد بازویی درب جانبی 1 شرکت مالک
40 155600 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
گوشواره 10 1 شرکت مالک
41 155892 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
42 155969 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
گوشواره 10 4 شرکت مالک
43 156017 1401/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم گوشواره 10 1 شرکت مالک
44 156240 1401/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم گوشواره 10 3 شرکت مالک
45 242094 1401/03/07 - آسیا سیر ارس بی بار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
بدنه واگن درب کلگی- 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
46 243120 1401/03/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد خرابی بار در انتظار جرثقیل مالک- 1 تعمیری
47 243130 1401/03/07 - برادران مجد پور بار دار سمنگان خرابی بار سیم بکسل16میل هرکدام به اندازه17متر 2 شرکت مالک
خرابی بار مهار کش 2 شرکت مالک
خرابی بار کرپی سیم بکسل 8 شرکت مالک
48 243178 1401/03/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد خرابی بار در انتظار جرثقیل مالک- 1 تعمیری
49 243219 1401/03/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد خرابی بار در انتظار جرثقیل مالک- 1 تعمیری
50 243256 1401/03/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد خرابی بار در انتظار جرثقیل مالک- 1 تعمیری
51 243261 1401/03/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد خرابی بار در انتظار جرثقیل مالک- 1 تعمیری
52 243298 1401/03/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد خرابی بار در انتظار جرثقیل مالک- 1 تعمیری
53 245012 1401/03/07 - سمند ریل بار دار اردکان قاب کفش ترمز آویز قاب 1 شرکت مالک
54 342162 1401/03/07 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
شیر هوا دستگیره- 1 شرکت مالک
55 342217 1401/03/07 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سینی ترمز پارسی 1 شرکت مالک
56 342353 1401/03/07 - فولاد لجستیک بار دار یزد فنر طول خط نائین- 1 شرکت مالک
57 342482 1401/03/07 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز آویز قاب - 1 شرکت مالک
58 342679 1401/03/07 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز تست سوپاپ -عدم واگذاری 1 تعمیری
59 344026 1401/03/07 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی تيرك عرضي با بار و خالي 1 شرکت مالک
60 344314 1401/03/07 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن حافظ 1 تعمیری
61 344394 1401/03/07 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
62 344466 1401/03/07 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
63 345114 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
64 346045 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار قم چرخ و محور گردش جعبه یاتاقان 2 تعمیری
گوشواره 10 2 شرکت مالک
65 346125 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک گوشواره 32- 1 شرکت مالک
66 346335 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار دورود فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
67 346532 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک گوشواره 32- 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 تعمیری
68 346622 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
69 346811 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار یزد چرخ و محور لقی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
70 346880 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار یزد چرخ و محور بریدگی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
71 347295 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
سرسره تسمه- 1 تعمیری
بوژي پیشانی 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی جایگاه ترمز دستی- 1 تعمیری
72 347315 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک سرقائمه 1 تعمیری
73 347525 1401/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک سرقائمه 1 تعمیری
شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
واليك ها والیک آویز کج- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز والیک- 1 شرکت مالک
74 348415 1401/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر طول خط هرند- فنر 4لایه 1 شرکت مالک
75 348709 1401/03/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد ضربه گير ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
76 352150 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
77 355700 1401/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
78 363015 1401/03/07 - فولاد لجستیک بار دار اراک اهرم بندي زير واگن عدم واگذاری 1 تعمیری
79 363370 1401/03/07 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور روسی -36.5 1 شرکت مالک
80 363410 1401/03/07 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
81 363420 1401/03/07 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
82 363711 1401/03/07 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
83 449629 1401/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
84 449632 1401/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
85 449637 1401/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
86 449641 1401/03/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
87 451412 1401/03/07 - پویا ترابر پیشتاز بار دار یزد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
88 4906072 1401/03/07 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار کاشان چرخ و محور لقی - محور پارسی بالدار - 36.7 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
89 544090 1401/03/07 - سینا ریل بی بار اصفهان چرخ و محور پلیسه - محور روسی -35 1 شرکت مالک
90 544108 1401/03/07 - سینا ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
91 544514 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
92 544584 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور خرابی سطح چرخ - محور روسی -37.5 1 شرکت مالک
93 547437 1401/03/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
94 547559 1401/03/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان بوژي بوژی پارسی بهینه شده 1 شرکت مالک
95 547789 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
96 547807 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
97 547930 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
98 556954 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان بالشتك سقفی حوضی 1 شرکت مالک
99 556975 1401/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور پارسی -32 1 شرکت مالک
100 557312 1401/03/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
101 557769 1401/03/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان فنر 4لایه 1 شرکت مالک
102 845705 1401/03/07 - بالاست بار دار آپرین شیر هوا طول خط دپوشن-(پارسی) 1 شرکت مالک
103 942443 1401/03/07 - توکا کشش بی بار اراک چرخ و محور زدگی -محور پارسی منوبلوک -920 1 شرکت مالک
104 942583 1401/03/07 - توکا کشش بار دار اراک بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
105 942656 1401/03/07 - توکا کشش بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-رومانی ساده-قطر902 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
106 942698 1401/03/07 - توکا کشش بار دار اراک بوژي پیشانی بوژیa-b -تعمیر پس از تخلیه 2 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!