پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1402/3/7 الی تاریخ:1402/3/9


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 140509 1402/03/07 - سمند ریل بی بار شیراز فنر فنر 8لایه مثبت 1200 1 شرکت مالک
2 140650 1402/03/07 - سمند ریل بار دار شیراز بدنه واگن تعمیر پس از تخلیه 1 تعمیری
3 147133 1402/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام چرخ و محور لقی طوقه -شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
4 147149 1402/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر فنر 4 لایه پارابولیک 1 شرکت مالک
5 147211 1402/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
6 147392 1402/03/07 - پارسیان ریل شرق بی بار اهواز بوژي پیشانی بوژی- 1 تعمیری
7 155876 1402/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
8 155893 1402/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
9 155940 1402/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
10 155980 1402/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنربالشتک 1 شرکت مالک
11 243066 1402/03/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
12 252651 1402/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار سیستان خرابی بار 1 تعمیری
13 342201 1402/03/07 - فولاد لجستیک بی بار قم ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
14 342213 1402/03/07 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور پاشش گریس - محور رومانی -34.5 1 شرکت مالک
15 342262 1402/03/07 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور لقی - محور پارسی- 33.1 1 شرکت مالک
16 342724 1402/03/07 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور شکستگی لبه چرخ -شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
17 343499 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
18 344469 1402/03/07 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز آویز قاب 1 شرکت مالک
19 344925 1402/03/07 - سینا ریل بی بار زرین شهر چرخ و محور بریدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
20 345030 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز سوپاپ KE1 1 تعمیری
سیستم ترمز میله خودکار 1 تعمیری
21 345182 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله خودکار 1 تعمیری
22 345255 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا آلمانی 1 شرکت مالک
23 345455 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
24 345500 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
25 346324 1402/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک گوشواره 32 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
26 346518 1402/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار ازنا بوژي قائمه بوژی 1 تعمیری
27 346600 1402/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک گوشواره 32 1 شرکت مالک
28 347023 1402/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر پله دوبل 1 تعمیری
29 349448 1402/03/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
30 349572 1402/03/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر 5لایه 1 شرکت مالک
31 349590 1402/03/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر 5لایه 1 شرکت مالک
32 349978 1402/03/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر 5لایه 1 شرکت مالک
33 352189 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پله دوبل 1 تعمیری
34 355750 1402/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار اردکان بوژي یو نعلی 1 تعمیری
35 357518 1402/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار گندله سازی سیستم ترمز سریر لجستیک - در انتظار کارشناسی 0 تعمیری
36 363134 1402/03/07 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی سیستم ترمز خودکار ترمز 1 شرکت مالک
37 366421 1402/03/07 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
38 367931 1402/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار گندله سازی سیستم ترمز سریر لجستیک - پک سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
39 443011 1402/03/07 - ترکیب حمل و نقل بار دار اصفهان قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
40 444026 1402/03/07 - سمند ریل بار دار اصفهان شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
41 546299 1402/03/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار ماهشهر قاب کفش ترمز قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
42 546722 1402/03/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بندر امام بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
43 546920 1402/03/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي پارسی 1 شرکت مالک
44 547411 1402/03/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار ماهشهر قاب کفش ترمز قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
45 547740 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار باغ یک سیستم ترمز خودکار 2a600 1 شرکت مالک
46 556974 1402/03/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم گوشواره 17 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
47 845382 1402/03/07 - بالاست بار دار اراک تامپون سایز 45 2 شرکت مالک
48 845533 1402/03/07 - بالاست بی بار دورود سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
49 845682 1402/03/07 - بالاست بی بار اندیمشک قلاب دستگیره انفصال کوچک یونی 1 شرکت مالک
50 943231 1402/03/07 - توکا کشش بار دار تنگ 7 بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
51 147003 1402/03/08 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک پابند بوژي 4سوراخه 1 شرکت مالک
52 147151 1402/03/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
53 147314 1402/03/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی-ارسال:1402/03/08 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره-ارسال:1402/03/08 1 شرکت مالک
54 147423 1402/03/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر 4 لایه-ارسال:1402/03/08 1 شرکت مالک
55 147564 1402/03/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی-ارسال:1402/03/08 2 شرکت مالک
56 155673 1402/03/08 - بهتاش سپاهان بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
57 245014 1402/03/08 - سمند ریل بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
58 245299 1402/03/08 - فولاد لجستیک بی بار سربندر چرخ و محور زدگی- شعاع نامشخص- 4 شرکت مالک
59 246313 1402/03/08 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
60 247087 1402/03/08 - ترکیب حمل و نقل بار دار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال یونی 1 تعمیری
61 254051 1402/03/08 - سمند ریل بار دار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
62 265176 1402/03/08 - توکا ریل بی بار یزد ميله مثلث حافظ گلابی 1 شرکت مالک
63 342133 1402/03/08 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
64 342170 1402/03/08 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو بوژي سینی ترمز پارسی 1 شرکت مالک
65 342343 1402/03/08 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ضربه گير یو ضربه گیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
66 342493 1402/03/08 - فولاد لجستیک بی بار اردکان ضربه گير یو ضربه گیر 1 شرکت مالک
67 342497 1402/03/08 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
68 345112 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر گوشواره 1 شرکت مالک
69 345297 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پله دوبل 1 شرکت مالک
70 345663 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
71 345697 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
72 345732 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
73 348860 1402/03/08 - توکا ریل بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
74 349072 1402/03/08 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
75 349768 1402/03/08 - توکا ریل بی بار چادرملو قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
76 349950 1402/03/08 - توکا ریل بی بار چادرملو شاهنگ جایگاه والیک شاهنگ 1 تعمیری
77 352016 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار بافق قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
78 352118 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
79 352209 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان صفحات سايشي 1 شرکت مالک
80 352276 1402/03/08 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
81 354562 1402/03/08 - احیا ریل ایرانیان بار دار سیستان سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
82 362537 1402/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار بافق قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
83 363796 1402/03/08 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
84 363819 1402/03/08 - متالورژی پارس بار دار بافق قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
85 363919 1402/03/08 - متالورژی پارس بار دار بافق قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
86 364642 1402/03/08 - سینا ریل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
87 364718 1402/03/08 - سینا ریل بی بار گندله سازی بولستر شکستگی رینگ داخل بولستر 1 شرکت مالک
88 441040 1402/03/08 - سمند ریل بی بار آپرین ميله مثلث رومانی 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث رومانی 1 تعمیری
89 441068 1402/03/08 - سمند ریل بی بار آپرین ميله مثلث رومانی 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث رومانی 1 تعمیری
پله تکی 1 تعمیری
90 447036 1402/03/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین لوله هوا و اتصالات V.B.O مالک سپهران ریل 1 تعمیری
پله تکی 1 تعمیری
91 543144 1402/03/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم قلاب ابرویی قلاب 1 شرکت مالک
92 546850 1402/03/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اندیمشک فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
گوشواره 17 1 شرکت مالک
93 547070 1402/03/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
94 846008 1402/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار زرین شهر بوژي در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
95 846028 1402/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
96 846046 1402/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
97 846525 1402/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار آپرین بوژي پیشانی بوژی 2 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ نرده ایوان 1 تعمیری
98 942525 1402/03/08 - توکا کشش بی بار سمنگان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
99 943033 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام صفحات سايشي 3 شرکت مالک
گوه 4 شرکت مالک
100 943036 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
101 943074 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام صفحات سايشي 2 شرکت مالک
گوه 4 شرکت مالک
102 943103 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام صفحات سايشي 2 شرکت مالک
گوه 2 شرکت مالک
103 943145 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام صفحات سايشي 4 شرکت مالک
گوه 5 شرکت مالک
104 943161 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
105 943181 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
106 943205 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
107 943216 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
108 943248 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام صفحات سايشي 3 شرکت مالک
گوه 4 شرکت مالک
كاسه سقفی کاسه سقفی 4 پیچ 2 شرکت مالک
بولستر 2 شرکت مالک
109 943269 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
110 943275 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام قلاب دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
111 943333 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
112 943384 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
113 943418 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
114 943423 1402/03/08 - توکا کشش بی بار دورود بالشتك لایه تنظیم بالشتک 1 شرکت مالک
115 943463 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام صفحات سايشي 2 شرکت مالک
گوه 1 شرکت مالک
116 943487 1402/03/08 - توکا کشش بار دار بندر امام صفحات سايشي 1 شرکت مالک
گوه 2 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!