پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/5/21 الی تاریخ:1399/5/23


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 242120 1399/05/21 - آسیا سیر ارس بار دار یزد چرخ و محور ارتفاع پروفیل محور روسی شعاع 35- 1 شرکت مالک
2 245406 1399/05/21 - سایپا لجستیک بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی - محور پارسی - 34 4 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 1 شرکت مالک
3 247536 1399/05/21 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک فنر فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
4 253638 1399/05/21 - ترکیب حمل و نقل بی بار یزد سیستم ترمز 0 تعمیری
5 342340 1399/05/21 - فولاد لجستیک بار دار دورود فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
6 342541 1399/05/21 - فولاد لجستیک بار دار قم چرخ و محور بکس محور روسی 37.8- 1 شرکت مالک
7 343049 1399/05/21 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-محور روسی-33.8 1 شرکت مالک
8 343094 1399/05/21 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور روسی - 36 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
9 345244 1399/05/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز سوپاپ با باروخالی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز لوله حصیری 1 شرکت مالک
10 345791 1399/05/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شمشیرک 0 تعمیری
11 346070 1399/05/21 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک فنر فنر 8 لایه منفی- 1 شرکت مالک
12 346850 1399/05/21 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور رومانی -34.5 1 شرکت مالک
13 348495 1399/05/21 - توکا ریل بار دار سیستان سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
14 355559 1399/05/21 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی منوبلوک - 35 1 شرکت مالک
15 363028 1399/05/21 - فولاد لجستیک بار دار آپرین قلاب ابرویی 2 شرکت مالک
گوه 4 شرکت مالک
16 366118 1399/05/21 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر بدنه واگن پارگی بدنه 0 تعمیری
17 366164 1399/05/21 - تجارت کوشش سپاهان بار دار آپرین چرخ و محور تیزی پروفیل - محور روسی-36.5 1 شرکت مالک
18 366244 1399/05/21 - تجارت کوشش سپاهان بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - محور روسی - 37 1 شرکت مالک
19 444241 1399/05/21 - سایپا لجستیک بی بار یزد سیستم ترمز شیر سوپاپ سه قلو 1 شرکت مالک
20 543428 1399/05/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
21 544061 1399/05/21 - سینا ریل بی بار یزد سیستم ترمز 0 تعمیری
22 546779 1399/05/21 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار آپرین بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
سرسره 0 تعمیری
23 547012 1399/05/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور تیزی - محور رومانی -35.5 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
24 547302 1399/05/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
25 547464 1399/05/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور پاشش گریس - محور رومانی-32 1 شرکت مالک
26 547971 1399/05/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
27 556897 1399/05/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
28 846858 1399/05/21 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان چرخ و محور تیزی چرخ -محور رومانی بانداژی - 37.9 1 شرکت مالک
29 945037 1399/05/21 - پارسیان ریل شرق بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی - محور پارسی بالدار - 36 4 شرکت مالک
30 140066 1399/05/22 - سایپا لجستیک بی بار شیراز فنر فنر 8 لایه مثبت 1 شرکت مالک
31 147490 1399/05/22 - پارسیان ریل شرق بی بار سیوند فنر فنر 8لایه مثبت 1 شرکت مالک
32 147491 1399/05/22 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 4 لایه- 2 شرکت مالک
33 147549 1399/05/22 - پارسیان ریل شرق بی بار سیوند فنر فنر 8لایه مثبت 1 شرکت مالک
34 156285 1399/05/22 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند بدنه واگن افتادگی درب 0 تعمیری
35 245240 1399/05/22 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر بدنه واگن کف واگن 0 تعمیری
36 247696 1399/05/22 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار کارون فنر فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
37 343063 1399/05/22 - بهتاش سپاهان بی بار چادرملو شیر هوا 1 شرکت مالک
38 344037 1399/05/22 - فولاد لجستیک بی بار قم بولستر 1 شرکت مالک
كاسه سقفی 1 شرکت مالک
39 344484 1399/05/22 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو آويز پاندولي 1 شرکت مالک
40 345507 1399/05/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس-محور رومانی بانداژی -هم شعاع - 34 4 شرکت مالک
41 346266 1399/05/22 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
سرسره 0 تعمیری
42 346709 1399/05/22 - ریل پرداز سیر بی بار اندیمشک گوشواره 1 شرکت مالک
43 347039 1399/05/22 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس-شعاع وتعداد نامشخص 0 شرکت مالک
44 347162 1399/05/22 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان چرخ و محور تیزی -رومانی بالدار بانداژی-34.5 1 شرکت مالک
45 349202 1399/05/22 - توکا ریل بی بار چادرملو