پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/1/20 الی تاریخ:1400/1/22


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147022 1400/01/20 - پارسیان ریل شرق بار دار قم چرخ و محور زدگی- هم شعاع -32/3پارسی*2 و 33رومانی*2- 4 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
سیستم ترمز سوپاپ KE1- 1 شرکت مالک
2 ۲۴۷۰۳۹ 1400/01/20 - ترکیب حمل و نقل بی بار میبد ميله مثلث جایگاه حافظ 0 تعمیری
3 ۲۴۷۰۴۰ 1400/01/20 - ترکیب حمل و نقل بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز ۰ تعمیری
4 ۲۴۷۰۴۷ 1400/01/20 - ترکیب حمل و نقل بی بار گندله سازی ميله مثلث حافظ میله مثلث ۱ شرکت مالک
5 ۲۵۳۵۵۲ 1400/01/20 - ترکیب حمل و نقل بی بار گندله سازی آويز پاندولي ۱ شرکت مالک
6 342413 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ KE2- 1 شرکت مالک
7 342564 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
قلاب ابرویی 2 شرکت مالک
8 342582 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار اردکان چرخ و محور خرابی سرمحور-محور روسی شعاع 35/5-ارسال:01/18-وصول در یزد:01/20- 1 شرکت مالک
9 344221 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ روسی- 1 شرکت مالک
10 344395 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
11 345531 1400/01/20 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
پله 1 تعمیری
12 347252 1400/01/20 - ریل پرداز سیر بار دار قم گوشواره 32- 1 شرکت مالک
13 ۳۴۸۲۶۶ 1400/01/20 - توکا ریل بار دار اردکان سیستم تعلیق والیک سر فنر ۱ شرکت مالک
14 ۳۴۹۰۸۸ 1400/01/20 - توکا ریل بار دار اردکان فنر فنر 4لایه- ۱ شرکت مالک
15 ۳۵۲۵۸۲ 1400/01/20 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی چرخ و محور تیزی-محور روسی شعاع۳۵/۶-در انتظار اعزام به یزد- ۱ شرکت مالک
16 356043 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز اتومات WM10- 2 شرکت مالک
17 356074 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز اتومات WM10- 2 شرکت مالک
18 363024 1400/01/20 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
19 ۳۶۳۵۶۰ 1400/01/20 - متالورژی پارس بار دار یزد سیستم ترمز خودکار ترمز روسی- ۱ شرکت مالک
20 365414 1400/01/20 - فولاد ریل طوس بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
21 ۴۴۵۵۴۱ 1400/01/20 - آسیا سیر ارس بار دار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث ۱ شرکت مالک
22 ۴۴۹۶۱۹ 1400/01/20 - آسیا سیر ارس بی بار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث ۱ شرکت مالک
سیستم ترمز 0 تعمیری
23 ۴۵۲۸۰۱ 1400/01/20 - آسیا سیر ارس بی بار یزد سیستم ترمز ۰ تعمیری
24 ۴۵۲۸۲۰ 1400/01/20 - آسیا سیر ارس بی بار یزد قاب کفش ترمز ۱ شرکت مالک
25 542067 1400/01/20 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی- تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
26 543114 1400/01/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم قلاب دستگیره انفصال روسی 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
27 543219 1400/01/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
28 543245 1400/01/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آب نیل آويز پاندولي 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
29 556898 1400/01/20 - راه آهن حمل و نقل بار دار آب نیل فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
30 557234 1400/01/20 - ریل کاران ورسک بار دار آب نیل مخزن ذخيره هوا (فرعي R) فاقد تسمه مخزن هوا 2 شرکت مالک
31 ۵۵۷۲۵۷ 1400/01/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق چرخ و محور تیزی پروفیل -محور بالدار اتریشی شعاع 36/5- 1 شرکت مالک
32 842051 1400/01/20 - توکا کشش بی بار اهواز ضربه گير روسی 1 شرکت مالک
33 845395 1400/01/20 - بالاست بی بار اهواز چرخ و محور لقی- رومانی به قطر ۸۶۶- 1 شرکت مالک
34 147470 1400/01/21 - پارسیان ریل شرق بی بار قم سیستم ترمز خودکار 2A600- 1 شرکت مالک
35 156209 1400/01/21 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
سرسره فلزی 1 شرکت مالک
36 245342 1400/01/21 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
37 247131 1400/01/21 - ترکیب حمل و نقل بار دار سیستان چرخ و محور لقی -محور رومانی- 33.8 -ارسال:1400/01/22 1 شرکت مالک
38 247375 1400/01/21 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور زدگی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
39 342119 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار اردکان قاب کفش ترمز 1 تعمیری
40 342197 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ KE2- 1 شرکت مالک
41 342199 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ KE2- 1 شرکت مالک
42 342505 1400/01/21 - فولاد لجستیک بی بار یزد ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر-تا01/22 اردکان- 1 شرکت مالک
43 342520 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ KE2- 1 شرکت مالک
44 342726 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
قلاب ابرویی 2 شرکت مالک
45 344024 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز اهرم کشش سراسری روسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن تخته اهرم پشت سیلندر 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن اهرم دوبل روسی 1 شرکت مالک
قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
46 345195 1400/01/21 - راه آهن حمل و نقل بار دار تنگ 7 سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
47 345697 1400/01/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 3a600 -ارسال:1400/01/21 1 شرکت صدر کار کیا
سیستم ترمز سوپاپ ke1 -وصول:1400/01/21 1 شرکت صدر کار کیا
48 345990 1400/01/21 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک فنر 4 لایه - 1 شرکت مالک
49 346022 1400/01/21 - ریل پرداز سیر بی بار سمنگان چرخ و محور تیزی و لقی- محور پارسی 890-تازه اساسی 2 شرکت مالک
بالشتك جایگاه بالشتک 2 تعمیری
50 346036 1400/01/21 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
51 346272 1400/01/21 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت يونعلي 1 تعمیری
52 346693 1400/01/21 - ریل پرداز سیر بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
53 346772 1400/01/21 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
54 347263 1400/01/21 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک گوشواره 1 شرکت مالک
55 347298 1400/01/21 - ریل پرداز سیر بار دار دورود چرخ و محور فاقد درب سربکس -محور مجاری 885 1 شرکت مالک
56 348958 1400/01/21 - توکا ریل بی بار اردکان فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
57 352184 1400/01/21 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان قلاب زبانه کوچک قلاب روسی 1 شرکت مالک
58 352382 1400/01/21 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم فنرهاي مارپيچ بزرگ 1 شرکت مالک
59 352851 1400/01/21 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی سیستم ترمز 1 تعمیری
60 356013 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ KE2- 1 شرکت مالک
61 363018 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن تخته اهرم پشت سیلندر 1 شرکت مالک
62 363135 1400/01/21 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
63 363335 1400/01/21 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
64 441029 1400/01/21 - سمند ریل بی بار کارون تامپون مستطیلی 1 شرکت مالک
65 441057 1400/01/21 - سمند ریل بی بار کارون شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
66 441068 1400/01/21 - سمند ریل بی بار کارون سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
خاموت 1 شرکت مالک
67 449607 1400/01/21 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
68 449759 1400/01/21 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
69 543303 1400/01/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
70 543479 1400/01/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ 1 تعمیری
71 546319 1400/01/21 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اندیمشک فنر 4 لایه - 1 شرکت مالک
72 547979 1400/01/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک گوشواره 1 شرکت مالک
73 942488 1400/01/21 - توکا کشش بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن والیک اهرمبندی 3 تعمیری
74 943258 1400/01/21 - توکا کشش بی بار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
75 945007 1400/01/21 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
76 140023 1400/01/22 - سایپا لجستیک بی بار شیراز فنر فنر 8لایه مثبت 1400 1 شرکت مالک
77 140040 1400/01/22 - سایپا لجستیک بی بار شیراز قلاب زنجیری فاقد 1 شرکت مالک
78 147015 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بی بار اراک چرخ و محور خرابی سربکس-محور رومانی 909 1 شرکت مالک
79 147124 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین گوشواره گوشواره 17 1 شرکت مالک
سیستم ترمز فاقد والیک خودکار 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
80 147252 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بی بار دورود سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
81 147308 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک پابند بوژي 4 سوراخه 1 شرکت مالک
82 147600 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
83 155540 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
84 155559 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 تعمیری
گوشواره 1 شرکت مالک
85 155757 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 تعمیری
86 155861 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 تعمیری
گوشواره 1 شرکت مالک
87 155880 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بی بار آپرین بدنه واگن خارج شدن درب از ریل 3 تعمیری
صليب 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
88 155891 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
89 155992 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 تعمیری
گوشواره 1 شرکت مالک
90 156425 1400/01/22 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
91 242287 1400/01/22 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
92 243103 1400/01/22 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار قم قاب کفش ترمز 4 شرکت مالک
93 243299 1400/01/22 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار قم سیستم ترمز در انتظار تست سوپاپ- تازه اساسی- 0 تعمیری
قاب کفش ترمز 4 تعمیری
94 245414 1400/01/22 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد ستون ستون کوتاه 2 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
95 247026 1400/01/22 - ترکیب حمل و نقل بار دار بافق بدنه واگن درب کلگی 1 تعمیری
96 247035 1400/01/22 - ترکیب حمل و نقل بی بار اصفهان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
97 247045 1400/01/22 - ترکیب حمل و نقل بار دار ایرانکوه فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
98 247206 1400/01/22 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان بوژي سرقائمه بوژی 1 تعمیری
99 252704 1400/01/22 - آسیا سیر ارس بار دار بافق بدنه واگن درب کلگی 1 تعمیری
100 256009 1400/01/22 - ویستا ریل بار دار سیستان خرابی بار 1 تعمیری
101 256029 1400/01/22 - ویستا ریل بار دار سیستان خرابی بار 1 تعمیری
102 256051 1400/01/22 - ویستا ریل بار دار سیستان خرابی بار 1 تعمیری
103 342150 1400/01/22 - فولاد لجستیک بار دار اراک ضربه گير یو ضربگیر رینگفدر 1 شرکت مالک
104 342251 1400/01/22 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور لقی-محور پارسی 885- 1 شرکت مالک
105 342379 1400/01/22 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور تیزی-محور پارسی 885-875- 2 شرکت مالک
106 342402 1400/01/22 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
107 342603 1400/01/22 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت اهرم بندي زير واگن والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
108 343313 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
109 343425 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
110 343806 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
111 343966 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان شیر هوا شیر کلگی 1 شرکت مالک
112 344446 1400/01/22 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
گوه 4 شرکت مالک
113 344945 1400/01/22 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
114 345005 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان لاترن میله لاترن 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
115 345118 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان قلاب والیک قلاب یونی 1 شرکت مالک
گوشواره 32 1 شرکت مالک
116 345312 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
117 345364 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن والیک آویز کج 1 شرکت مالک
118 345391 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان قاب کفش ترمز 1 تعمیری
119 345430 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
120 345488 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قلاب زبانه قلاب 1 شرکت مالک
121 345769 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان قاب کفش ترمز 1 تعمیری
122 345783 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
123 345862 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم سیستم ترمز میله کولیس 1 تعمیری
124 346334 1400/01/22 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک گوشواره 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
پله 1 تعمیری
125 346729 1400/01/22 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیم تخلیه بلند 1 شرکت مالک
126 347334 1400/01/22 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
127 347432 1400/01/22 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
128 348295 1400/01/22 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور پارسی -35 2 شرکت مالک
129 348299 1400/01/22 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
130 348772 1400/01/22 - توکا ریل بار دار اردکان چرخ و محور لقی-محور پارسی شعاع 32/1- 1 شرکت مالک
131 349016 1400/01/22 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -محور رومانی -36 1 شرکت مالک
132 349223 1400/01/22 - توکا ریل بی بار حسن آباد قلاب صفحه زیر قلاب یونی 1 تعمیری
133 349607 1400/01/22 - توکا ریل بار دار اردکان چرخ و محور ارتفاع پروفیل-محور رومانی شعاع 33- 1 شرکت مالک
134 349690 1400/01/22 - توکا ریل بار دار سیستان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
135 349784 1400/01/22 - توکا ریل بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
136 352149 1400/01/22 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت سیستم ترمز شیر باز و بست سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
137 363654 1400/01/22 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
138 365343 1400/01/22 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
139 441036 1400/01/22 - سمند ریل بار دار چمسنگر قلاب زنجیری قلاب زنجیری کامل 1 شرکت مالک
140 441256 1400/01/22 - سمند ریل بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
سیستم ترمز 1 تعمیری
141 441265 1400/01/22 - سمند ریل بار دار یزد فنر فنر5 لایه- 1 شرکت مالک
سیستم ترمز 1 تعمیری
142 445583 1400/01/22 - آسیا سیر ارس بار دار آپرین ميله مثلث حافظ میله مثلث u 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
143 449623 1400/01/22 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث جایگاه حافظ- 1 تعمیری
144 449733 1400/01/22 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
145 452777 1400/01/22 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 2 تعمیری
146 543371 1400/01/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
147 547173 1400/01/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور لقی-محور پارسی-شعاع:32.3 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
148 547486 1400/01/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
149 547545 1400/01/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین استنسیل تمدید تاریخ استنسیل 2 تعمیری
بوژي پیشانی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
150 557819 1400/01/22 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-محور رومانی بالدار 844 2 شرکت مالک
سیستم ترمز 1 تعمیری
151 845122 1400/01/22 - بهتاش سپاهان بار دار اهواز قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
پارويي 1 تعمیری
152 845303 1400/01/22 - بالاست بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-محور پارسی ساده 862- 1 شرکت مالک
153 845480 1400/01/22 - بالاست بار دار اهواز قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
154 845674 1400/01/22 - بالاست بار دار اهواز قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سرسره فلزی 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
155 945006 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان سیستم ترمز فاقد درپوش wm10 1 شرکت مالک
استنسیل فاقد 1 تعمیری
156 945018 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
157 945027 1400/01/22 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان استنسیل فاقد 1 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!