پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/11/6 الی تاریخ:1399/11/8


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 242059 1399/11/06 - سمند ریل بار دار اصفهان سیستم ترمز شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
2 242073 1399/11/06 - آسیا سیر ارس بار دار یزد سیستم ترمز سیلندر ترمز 16 اینچ 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
3 242237 1399/11/06 - آسیا سیر ارس بار دار کاشان ضربه گير ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
4 245408 1399/11/06 - سایپا لجستیک بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 0 تعمیری
5 246066 1399/11/06 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 0 تعمیری
سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
6 247459 1399/11/06 - بهتاش سپاهان بار دار زرین شهر فنر عدم واگذاری 1 شرکت مالک
7 253603 1399/11/06 - ترکیب حمل و نقل بار دار اصفهان خرابی بار منتظر جرثقیل مالک 0 تعمیری
8 342479 1399/11/06 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت بوژي نعلی- بوژی پارسی 1 شرکت مالک
9 343496 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز عدم واگذاری 0 تعمیری
10 344319 1399/11/06 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
تير طولي 1 شرکت مالک
شترگلو 1 شرکت مالک
11 344560 1399/11/06 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
تير طولي 1 شرکت مالک
12 345077 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لاترن عدم واگذاری -میله لاترن 1 شرکت مالک
13 345105 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا عدم واگذاری -جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
14 345328 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O عدم واگذاری 0 تعمیری
15 345531 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پله عدم واگذاری 0 تعمیری
بدنه واگن 0 تعمیری
16 345535 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا عدم واگذاری -جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
17 345553 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز عدم واگذاری- تست سوپاپ 0 تعمیری
18 346001 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر بدنه واگن عدم واگذاری 0 تعمیری
19 346100 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ عدم واگذاری 0 تعمیری
20 346246 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر چرخ و محور عدم واگذاری- تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
21 346261 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر قلاب عدم واگذاری- دستگیره انفصال 0 تعمیری
22 346263 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
23 346429 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا عدم واگذاری- جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
24 347269 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سرسره عدم واگذاری 1 شرکت مالک
25 347290 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لاترن عدم واگذاری 1 شرکت مالک
26 347378 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر قلاب عدم واگذاری- منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
27 347384 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا عدم واگذاری -جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
28 347444 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز عدم واگذاری -تست سوپاپ 0 تعمیری
29 347497 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر پله عدم واگذاری -فاقد پله دوبل 1 شرکت مالک
30 349869 1399/11/06 - توکا ریل بار دار بافق فنر طولخط جندق-فنر 5لایه- 1 شرکت مالک
31 365322 1399/11/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز عدم واگذاری- تست سوپاپ 0 تعمیری
32 367228 1399/11/06 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر قلاب عدم واگذاری- دستگیره انفصال 0 تعمیری
33 441265 1399/11/06 - سمند ریل بار دار اصفهان شیر هوا 1 شرکت مالک
سیستم ترمز اهرم شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
34 546295 1399/11/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بافق قاب کفش ترمز ارسال:99/11/07- 1 شرکت مالک
35 546528 1399/11/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بافق قاب کفش ترمز ارسال:99/11/07- 5 شرکت مالک
36 546583 1399/11/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بافق قاب کفش ترمز ارسال:99/11/07- 1 شرکت مالک
37 546628 1399/11/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بافق قاب کفش ترمز ارسال:99/11/07- 3 شرکت مالک
38 546700 1399/11/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بافق قاب کفش ترمز ارسال:99/11/07- 1 شرکت مالک
39 546902 1399/11/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
40 547038 1399/11/06 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
41 547863 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار آب نیل چرخ و محور تیزی -محور پارسی 34 یک ست -محور پارسی 34.5 یک ست 2 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
سیستم ترمز خودکار 2a600 1 شرکت مالک
42 556990 1399/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان چرخ و محور لاغری پروفیل-چرخ بالدار پارسی923- 0 شرکت مالک
43 845508 1399/11/06 - بالاست بار دار بافق سیستم تعلیق طولخط بیشه در-والیک سرفنر- 1 شرکت مالک
44 147244 1399/11/07 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان بدنه واگن درب جانبی 0 تعمیری
45 147390 1399/11/07 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین فنر فنر 4 لایه-ارسال و وصول:11/08 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 0 تعمیری
46 245157 1399/11/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
47 245422 1399/11/07 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان پله تکی 0 تعمیری
48 245489 1399/11/07 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
49 265143 1399/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز LSD1 1 شرکت مالک
50 342081 1399/11/07 - فولاد لجستیک بار دار اراک ضربه گير یو ضربگیر 1 شرکت مالک
چرخ و محور لقی چرخ-محور پارسی 878 1 شرکت مالک
51 342245 1399/11/07 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
52 342552 1399/11/07 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور لقی چرخ-شعاع و تعداد نامشخص-تایید نشد 0 شرکت مالک
ضربه گير ضربگیر روسی 2 شرکت مالک
53 344383 1399/11/07 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
54 345268 1399/11/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی محور رومانی-شعاع:34 3 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 0 تعمیری
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 0 تعمیری
تامپون تامپون سپر بزرگ 1 شرکت مالک
55 346271 1399/11/07 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا عدم واگذاری 1 شرکت مالک
56 346367 1399/11/07 - ریل پرداز سیر بار دار اصفهان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
57 348557 1399/11/07 - توکا ریل بار دار اصفهان گوشواره گوشواره 17 1 شرکت مالک
58 353195 1399/11/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم چرخ و محور ارتفاع پروفیل- روسی 34.5- 2 شرکت مالک
59 366707 1399/11/07 - تجارت کوشش سپاهان بار دار یزد چرخ و محور ارتفاع پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
60 449606 1399/11/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بوژي شاسی بوژی -منتظر کارشناسی 0 تعمیری
61 543451 1399/11/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی-چرخ و محور بالدار پارسی-شعاع:36.5 4 شرکت مالک
62 546302 1399/11/07 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان قاب کفش ترمز پارسی 0 تعمیری
63 546622 1399/11/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي پارسی 1 شرکت مالک
64 547273 1399/11/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر- وصول از تنخواه- 1 شرکت صدر کار کیا
65 556835 1399/11/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار کاشان شیر هوا شیر هوا پارسی 1 شرکت مالک
66 842144 1399/11/07 - توکا کشش بی بار قم اهرم بندي زير واگن رابط میله کشش اهرمبندی 1 شرکت مالک
67 846006 1399/11/07 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان فنر فنر 8لایه مثبت 1 شرکت مالک
68 943147 1399/11/07 - توکا کشش بار دار قم چرخ و محور تیزی- روسی 33.8- 1 شرکت مالک
69 147552 1399/11/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم چرخ و محور در انتظار تست زدگی و کارشناسی لقی- شعاع و تعداد نا مشخص- 0 شرکت مالک
70 243281 1399/11/08 - برادران مجد پور بار دار سمنگان خرابی بار 1 شرکت مالک
71 247057 1399/11/08 - ترکیب حمل و نقل بی بار یزد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
سیستم ترمز 0 تعمیری
72 247076 1399/11/08 - ترکیب حمل و نقل بی بار یزد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
ميله مثلث جایگاه حافظ 0 تعمیری
73 247088 1399/11/08 - ترکیب حمل و نقل بی بار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ- 0 تعمیری
74 247704 1399/11/08 - برادران مجد پور بی بار قم فنر فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
قلاب بادامکی قلاب 1 شرکت مالک
75 342667 1399/11/08 - فولاد لجستیک بار دار کاشان قاب کفش ترمز روسی 0 تعمیری
76 345254 1399/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
77 345258 1399/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
78 345292 1399/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
79 345493 1399/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
80 345766 1399/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
81 345780 1399/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی عدم واگذاری 0 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
82 346168 1399/11/08 - ریل پرداز سیر بی بار چادرملو ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
83 346305 1399/11/08 - ریل پرداز سیر بار دار بافق لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
84 346361 1399/11/08 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال یونی 0 تعمیری
85 346438 1399/11/08 - ریل پرداز سیر بار دار کاشان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
86 346461 1399/11/08 - ریل پرداز سیر بی بار چادرملو گوشواره 1 شرکت مالک
87 347293 1399/11/08 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
88 349064 1399/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
89 349527 1399/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
90 349568 1399/11/08 - توکا ریل بی بار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ ke2 1 شرکت مالک
فنر فنر 5لایه 2 شرکت مالک
91 349749 1399/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
92 349806 1399/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
93 363227 1399/11/08 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو آويز پاندولي 1 شرکت مالک
94 365391 1399/11/08 - ریل پرداز سیر بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
95 445558 1399/11/08 - آسیا سیر ارس بی بار یزد سیستم ترمز 0 تعمیری
ميله مثلث جایگاه حافظ 0 تعمیری
96 451017 1399/11/08 - بیکران قشم بی بار اصفهان قاب کفش ترمز قاب کفش دوبل 1 شرکت مالک
97 543183 1399/11/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی 5 شرکت مالک
98 546856 1399/11/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار ماهشهر سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
99 547336 1399/11/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی 2 شرکت مالک
100 547453 1399/11/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بافق ضربه گير 1 شرکت مالک
101 547968 1399/11/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار ماهشهر بوژي ترک نعلی- بوژی کامل پارسی 2 شرکت مالک
102 556840 1399/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار قم پوسته گهواره 1 شرکت مالک
لاترن 2 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ 1 شرکت مالک
103 557057 1399/11/08 - ریل کاران ورسک بار دار سمنگان قاب کفش ترمز قاب پارسی 0 تعمیری
104 557091 1399/11/08 - ریل کاران ورسک بار دار سمنگان ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
105 557624 1399/11/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اصفهان ميله مثلث حافظ میله مثلث 0 تعمیری
106 846029 1399/11/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سرقائمه طولخط اضطراری 26- 0 تعمیری
107 942640 1399/11/08 - توکا کشش بار دار قم فنر فنر 4 لایه 2 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!