پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1402/1/6 الی تاریخ:1402/1/8


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147326 1402/01/06 - پارسیان ریل شرق بی بار میاندشت سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
2 147336 1402/01/06 - پارسیان ریل شرق بی بار میاندشت سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
3 155578 1402/01/06 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
4 155666 1402/01/06 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
5 155720 1402/01/06 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
بالشتك 1 شرکت مالک
6 155856 1402/01/06 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
7 156114 1402/01/06 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
8 156342 1402/01/06 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بدنه واگن شکستگی محل پوسته گهواره 1 تعمیری
سیستم تعلیق کاسه سر فنر پارسی 1 شرکت مالک
9 242034 1402/01/06 - سمند ریل بی بار حسن آباد قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
10 245121 1402/01/06 - فولاد لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور لقی - محور پارسی- 34.2 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
11 245264 1402/01/06 - فولاد لجستیک بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی- محور پارسی 33.2- در انتظار دیزل 4 شرکت مالک
12 245457 1402/01/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
13 245477 1402/01/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
14 245480 1402/01/06 - سایپا لجستیک بار دار کاشان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
15 247017 1402/01/06 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
16 247077 1402/01/06 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد فنر 1 شرکت مالک
17 247125 1402/01/06 - ترکیب حمل و نقل بی بار یزد فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
18 252741 1402/01/06 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
19 342085 1402/01/06 - فولاد لجستیک بار دار میاندشت چرخ و محور ارتفاع پروفیل- محور پارسی بانداژ 909 1 شرکت مالک
20 342679 1402/01/06 - فولاد خوزستان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
21 343319 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر آويز پاندولي 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
قلاب جایگاه دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
22 343445 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز روسی در انتظار جرثغیل توسط مالک 1 شرکت مالک
23 343487 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
24 344073 1402/01/06 - فولاد خوزستان بی بار گندله سازی سیستم ترمز سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
25 344358 1402/01/06 - فولاد لجستیک بی بار کاشان بولستر شکستگی 1 شرکت مالک
26 344947 1402/01/06 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ فاقد کفی ایوان 1 شرکت مالک
27 345148 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بوژي نعلی -در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
28 345263 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار ازنا سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
29 345285 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
30 345728 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم گوشواره 32 1 شرکت مالک
31 345785 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
32 345817 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز فاقد میله خودکار 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ نرده ایوان 1 شرکت مالک
33 345845 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت ميله مثلث رومانی 1 شرکت مالک
34 345936 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
35 346229 1402/01/06 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت بالشتك 1 شرکت مالک
فنر 8لایه تخت- 1 شرکت مالک
36 346330 1402/01/06 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت قاب کفش ترمز پارسی 3 شرکت مالک
فنر 8لایه تخت- 2 شرکت مالک
37 347368 1402/01/06 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت گوشواره 32 1 شرکت مالک
38 347411 1402/01/06 - ریل پرداز سیر بار دار دورود سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
39 348229 1402/01/06 - توکا ریل بار دار اردکان ضربه گير ضربه گیر رینگ فدر کامل 2 شرکت مالک
40 348664 1402/01/06 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
41 348765 1402/01/06 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
42 348822 1402/01/06 - توکا ریل بار دار اردکان بوژي یو نعلی 1 تعمیری
43 348831 1402/01/06 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
44 349353 1402/01/06 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور لقی -محور پارسی- 33.5 1 شرکت مالک
45 349387 1402/01/06 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور لقی - محور پارسی -34.5 1 شرکت مالک
46 349473 1402/01/06 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
47 349966 1402/01/06 - توکا ریل بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
48 353191 1402/01/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار یزد آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
49 354436 1402/01/06 - فولاد خوزستان بی بار گندله سازی كاسه سقفی جایگاه پیچ ومهره کاسه سقفی 1 تعمیری
50 445605 1402/01/06 - آسیا سیر ارس بار دار یزد لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
51 543113 1402/01/06 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
52 ۸۴۵۶۱۹ 1402/01/06 - بالاست بی بار میاندشت فنر طول خط بامدژ- 4لایه 1 شرکت مالک
53 942583 1402/01/06 - توکا کشش بار دار بندر امام بوژي پیشانی بوژی- 1 تعمیری
54 942769 1402/01/06 - توکا کشش بار دار بندر امام فنر 1 شرکت مالک
55 942797 1402/01/06 - توکا کشش بی بار اصفهان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
56 942822 1402/01/06 - توکا کشش بار دار بندر امام فنر 1 شرکت مالک
57 943496 1402/01/06 - توکا کشش بار دار بندر امام شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک
58 147080 1402/01/07 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
59 147497 1402/01/07 - پارسیان ریل شرق بی بار قم فنر 8 لایه منفی 1 شرکت مالک
60 155162 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین سرقائمه 1 تعمیری
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
61 155193 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ و مهره 50*12 1 شرکت مالک
62 155539 1402/01/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
63 155581 1402/01/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
64 155723 1402/01/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
65 155808 1402/01/07 - بهتاش سپاهان بی بار اراک ضربه گير یو رینگ فدر 1 شرکت مالک
ضربه گير سنگ خرچنگی 1 شرکت مالک
66 156001 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
67 156069 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آب نیل بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
68 156110 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
69 156129 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
70 156142 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
71 156262 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
صليب تی صلیب 1 شرکت مالک
72 156349 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
73 156465 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
صليب تی صلیب 1 شرکت مالک
74 243061 1402/01/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر بدنه واگن فاقد درب جانبی 1 شرکت مالک
75 243066 1402/01/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر بدنه واگن فاقد درب جانبی 1 شرکت مالک
76 245369 1402/01/07 - سایپا لجستیک بار دار کاشان فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
77 245416 1402/01/07 - سایپا لجستیک بار دار حسن آباد سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
78 245474 1402/01/07 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژی a-b 2 تعمیری
79 246134 1402/01/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
80 247397 1402/01/07 - برادران مجد پور بار دار حسن آباد واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
81 252617 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي 2 شرکت مالک
82 342316 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز پارسی 2 شرکت مالک
83 342384 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار میبد چرخ و محور تیزی پروفیل - محور رومانی35/8 1 شرکت مالک
84 342496 1402/01/07 - فولاد لجستیک بار دار ازنا فنر 4 لایه پارابولیک 1 شرکت مالک
85 344041 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
86 344120 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
87 344504 1402/01/07 - فولاد لجستیک بار دار ازنا آويز پاندولي 1 شرکت مالک
88 345218 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
89 345483 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
خاموت خاموت سرفنر 1 شرکت مالک
90 345588 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
91 345599 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین لاترن کامل 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز آویز قاب کفش 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
92 345675 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
گوشواره 32 1 شرکت مالک
قلاب صفحه 6 سوراخه زیر قلاب 1 شرکت مالک
93 345996 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
سرسره 1 شرکت مالک
پله دوبل 1 تعمیری
94 346093 1402/01/07 - ریل پرداز سیر بار دار اراک گوشواره 32 1 شرکت مالک
95 346183 1402/01/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
گوشواره 32 1 شرکت مالک
96 347315 1402/01/07 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
97 348059 1402/01/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
98 348311 1402/01/07 - توکا ریل بی بار اردکان واليك ها والیک قاب پارسی- 1 شرکت مالک
99 349552 1402/01/07 - توکا ریل بار دار حسن آباد فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
100 349768 1402/01/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
101 352021 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور شیار چرخ -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
102 352224 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
103 352247 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پله فاقد پله دوبل 1 شرکت مالک
104 352274 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
105 353114 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیرجانبی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
106 362595 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار بافق قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
107 363098 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
108 363153 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی سیستم ترمز درانتظار کارشناسی 1 شرکت مالک
109 363158 1402/01/07 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
110 363259 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار قم بولستر 1 شرکت مالک
گوه 1 شرکت مالک
صفحات سايشي 2 شرکت مالک
111 363266 1402/01/07 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور گرمی سر محور - محور روسی ۸۸۲و۸۸۳و۸۸۴و۸۹۰ 4 شرکت مالک
112 365332 1402/01/07 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
113 365653 1402/01/07 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز سوپاپ باباروخالی 1 شرکت مالک
114 366463 1402/01/07 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
115 366467 1402/01/07 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
116 367922 1402/01/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار گندله سازی سیستم ترمز مالک سریر لجستیک-سوپاپ 1 شرکت مالک
117 449606 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث حافظ تسمه ای 1 شرکت مالک
118 449640 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث حافظ تسمه ای 1 شرکت مالک
119 452808 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
120 452814 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
121 542025 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
122 542028 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
123 542037 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
بالشتك فنربالشتک 1 شرکت مالک
124 542039 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
125 542041 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
126 542050 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
بالشتك فنربالشتک 1 شرکت مالک
127 542059 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
128 542228 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
129 542329 1402/01/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
130 546745 1402/01/07 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اندیمشک فنر 4 لایه پارابولیک 1 شرکت مالک
131 546871 1402/01/07 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي فریم بوژی 1 تعمیری
132 546872 1402/01/07 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان بوژي فریم بوژی 1 شرکت مالک
133 547559 1402/01/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان بوژي فریم بوژی 1 شرکت مالک
134 556551 1402/01/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سمنگان فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
135 556860 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک فنرهاي مارپيچ بزرگ 1 شرکت مالک
شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
136 556889 1402/01/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان بالشتك بالشتک بوژی 1 شرکت مالک
137 556940 1402/01/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق ضربه گير یو ضربه گیر- 1 شرکت مالک
138 557503 1402/01/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
139 557671 1402/01/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار بافق ضربه گير یو ضربه گیر- 1 شرکت مالک
140 846017 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
بدنه واگن ورق۳میلی متربه ابعاد۵۰×۵۰ 2 شرکت مالک
141 846046 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
142 846107 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
143 846634 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ضربه گير یو ضربه گیر- 1 شرکت مالک
144 846684 1402/01/07 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
145 942517 1402/01/07 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
146 942539 1402/01/07 - توکا کشش بار دار دورود بالشتك سقفی 1 شرکت مالک
147 942611 1402/01/07 - توکا کشش بی بار قم لاترن بستن مهره 1 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!