پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/11/6 الی تاریخ:1400/11/8


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 155692 1400/11/06 - بهتاش سپاهان بار دار کاشان چرخ و محور خرابی گردگیر -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
2 342351 1400/11/06 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت يونعلي 1 تعمیری
3 342484 1400/11/06 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور گرمی سر محور-پارسی 901-908- رومانی 910-903- 4 شرکت مالک
4 342532 1400/11/06 - فولاد لجستیک بی بار قم ضربه گير روسی 1 شرکت مالک
5 344211 1400/11/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر 1 شرکت مالک
6 344267 1400/11/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر 1 شرکت مالک
7 345548 1400/11/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار سیستان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
8 345586 1400/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سانحه دیده منتظر کارشناسی 1 تعمیری
9 353132 1400/11/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سانحه دیده منتظر کارشناسی 1 تعمیری
10 354426 1400/11/06 - بهتاش سپاهان بی بار میبد قلاب تا 11/07 گندله سازی-والیک قلاب 1 شرکت مالک
11 363035 1400/11/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
12 363191 1400/11/06 - فولاد لجستیک بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
13 364811 1400/11/06 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر واليك ها والیک اهرم بندی 2 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
14 542064 1400/11/06 - پرسی ایران گاز بی بار یزد لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
15 546821 1400/11/06 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -محور پارسی -32 1 شرکت مالک
16 140503 1400/11/07 - سمند ریل بی بار اصفهان چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
17 147012 1400/11/07 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
18 147036 1400/11/07 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي پارسی بهینه شده 1 شرکت مالک
19 147098 1400/11/07 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي بوژی پارسی بهینه 1 شرکت مالک
20 147548 1400/11/07 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 2 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
21 155445 1400/11/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام چرخ و محور لقی-رومانی هم شعاع39 - استفاده برای 155166- 4 شرکت مالک
22 155672 1400/11/07 - بهتاش سپاهان بار دار آپرین ضربه گير یو ضربگیر رینگفدر 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
صليب 2 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ تسمه ای u 1 تعمیری
23 155747 1400/11/07 - بهتاش سپاهان بی بار بندر امام بالشتك فاقد بالشتک سقفی y25- 1 شرکت مالک
24 242029 1400/11/07 - سمند ریل بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
25 242065 1400/11/07 - سمند ریل بی بار یزد ضربه گير یو ضربگیر 1 شرکت مالک
26 242134 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
27 243441 1400/11/07 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
28 245007 1400/11/07 - سمند ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
29 245422 1400/11/07 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
30 245520 1400/11/07 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بوژي نعلی بوژی - منتظر کارشناسی 1 تعمیری
31 247110 1400/11/07 - ترکیب حمل و نقل بار دار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
32 254037 1400/11/07 - سمند ریل بار دار اصفهان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
33 342686 1400/11/07 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
34 342707 1400/11/07 - فولاد لجستیک بار دار دورود بولستر 1 شرکت مالک
35 342725 1400/11/07 - فولاد لجستیک بار دار اراک شیر هوا 1 تعمیری
36 343231 1400/11/07 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی سیستم ترمز حافظ خودکار- 1 شرکت مالک
37 343358 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
38 343959 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
39 344061 1400/11/07 - فولاد لجستیک بی بار قم قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
40 345015 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بوژي نعلی بوژی - منتظر کارشناسی 1 تعمیری
سرسره 1 شرکت مالک
41 345139 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
42 345326 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
43 345327 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور تیزی - شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
44 345516 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین تامپون تامپون سپر کوچک 1 شرکت مالک
سیستم تخلیه سیم تخلیه بلند 1 شرکت مالک
سیستم تخلیه جایگاه سیم تخلیه 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
45 345604 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
46 346564 1400/11/07 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
47 347229 1400/11/07 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
48 347282 1400/11/07 - ریل پرداز سیر بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
49 347536 1400/11/07 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
50 348031 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
51 348044 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
52 348253 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
53 349024 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
54 349266 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
55 349504 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
56 349572 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
57 349591 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
58 349694 1400/11/07 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
59 349825 1400/11/07 - توکا ریل بار دار یزد فنر فنر 5لایه- 1 شرکت مالک
60 352081 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
61 352091 1400/11/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
62 352546 1400/11/07 - بهتاش سپاهان بی بار میبد سیستم ترمز 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
63 353418 1400/11/07 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی سیستم ترمز حافظ خودکار- 1 تعمیری
64 354244 1400/11/07 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی ميله مثلث 1 شرکت مالک
65 356033 1400/11/07 - فولاد لجستیک بی بار سمنگان چرخ و محور بریدگی-محور بالدار پارسی ۹۲۰ 1 شرکت مالک
66 441251 1400/11/07 - سمند ریل بی بار کاشان چرخ و محور بریدگی- محور رومانی -34.5 2 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
67 449434 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سیستم ترمز لوله حصیری 1 شرکت مالک
68 449501 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
69 449516 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
70 449518 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
71 449638 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
72 449671 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
73 449677 1400/11/07 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
74 457013 1400/11/07 - آهن ریل کاران بار دار میاندشت چرخ و محور لقی - پارسی 925- 1 شرکت مالک
75 457021 1400/11/07 - آهن ریل کاران بار دار آپرین فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
76 457051 1400/11/07 - آهن ریل کاران بی بار کارون چرخ و محور لقی- پارسی۸۶۵ بانداژی- 1 شرکت مالک
77 543280 1400/11/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
78 546504 1400/11/07 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
79 547263 1400/11/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
80 547975 1400/11/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
81 557081 1400/11/07 - ریل کاران ورسک بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
82 557156 1400/11/07 - ریل کاران ورسک بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
83 557708 1400/11/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
84 557865 1400/11/07 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
85 557923 1400/11/07 - ریل کاران ورسک بار دار قم گوشواره 1 شرکت مالک
صليب 1 شرکت مالک
86 245067 1400/11/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
87 245367 1400/11/08 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
88 245389 1400/11/08 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
89 343493 1400/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن کف واگن 1 تعمیری
90 345118 1400/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
91 345610 1400/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره فاقد سنگ سرسره 1 شرکت مالک
92 346016 1400/11/08 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
93 346970 1400/11/08 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر پله دوبل 1 تعمیری
94 347080 1400/11/08 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
95 348310 1400/11/08 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
96 348321 1400/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
97 348415 1400/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد ضربه گير ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
98 349193 1400/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
99 349237 1400/11/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
100 349406 1400/11/08 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
101 349797 1400/11/08 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
102 363752 1400/11/08 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر پله دوبل 1 شرکت مالک
103 366298 1400/11/08 - تجارت کوشش سپاهان بار دار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
104 366316 1400/11/08 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
105 544209 1400/11/08 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
106 546258 1400/11/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
107 547403 1400/11/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
108 547714 1400/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
109 547809 1400/11/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
110 845880 1400/11/08 - تجارت کوشش سپاهان بی بار اصفهان شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!