پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/3/6 الی تاریخ:1399/3/8


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147003 1399/03/06 - پارسیان ریل شرق بی بار بافق چرخ و محور تیزی-محور رومانی شعاع 35- 1 شرکت مالک
2 156059 1399/03/06 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک ضربه گير یوضربگیررینگ فدر- 1 شرکت مالک
3 156203 1399/03/06 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک قلاب قلاب یونی کوپلر-ارسال:99/03/06- 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال کامل-ارسال:99/03/06- 1 شرکت مالک
ضربه گير یوضربگیر رینگفدر-ارسال:99/03/06-وصول:99/03/06- 1 شرکت صدر کار کیا
قلاب والیک اصلی قلاب استوانه ای-ارسال:99/03/06-وصول:99/03/07- 1 شرکت صدر کار کیا
قلاب صفحه زیر والیک قلاب-ارسال:99/03/06-وصول:99/03/07- 1 شرکت صدر کار کیا
4 156221 1399/03/06 - راه آهن ج .ا.ا بار دار سمنگان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
5 156332 1399/03/06 - راه آهن ج .ا.ا بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-محور بالدار رومانی840- 1 شرکت مالک
6 245066 1399/03/06 - سمند ریل بی بار سیستان چرخ و محور زدگی-محور هم شعاع 4 شرکت مالک
7 342107 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار قم قلاب قلاب یونی کامل + زبانه کوچک 1 شرکت مالک
8 342114 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار تنگ 7 فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
9 342234 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
10 342400 1399/03/06 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک چرخ و محور زدگی-شعاع 34.5 پارسی- 4 شرکت مالک
11 342605 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر ارسال:99/03/08-وصول:99/03/08- 1 شرکت صدر کار کیا
12 342670 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک تير طولي 1 شرکت مالک
صفحات تقويتي صفحه 8 سوراخه- 1 شرکت مالک
13 343119 1399/03/06 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-محورروسی-37- 1 شرکت مالک
14 343638 1399/03/06 - بهتاش سپاهان بار دار یزد چرخ و محور QR-محور روسی35 1 شرکت مالک
15 344003 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر ارسال:99/03/08-وصول:99/03/08- 1 شرکت صدر کار کیا
16 344347 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر ارسال:99/03/08-وصول:99/03/08- 1 شرکت صدر کار کیا
17 344404 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر ارسال:99/03/08-وصول:99/03/08- 1 شرکت صدر کار کیا
ضربه گير ضربگیر روسی- 1 شرکت مالک
18 344490 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار بافق بولستر 1 شرکت مالک
19 344519 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر ارسال:99/03/08-وصول:99/03/08- 1 شرکت صدر کار کیا
20 345151 1399/03/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار کاشان واليك ها والیک آویزقاب- 1 شرکت مالک
21 345974 1399/03/06 - راه آهن حمل و نقل بار دار کاشان چرخ و محور لقی-تعداد وشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
22 348762 1399/03/06 - توکا ریل بی بار یزد چرخ و محور QR-محور پارسی34-محور رومانی34/5- 2 شرکت مالک
23 355603 1399/03/06 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد فنرهاي مارپيچ فنرمارپیچ کوچک- 1 شرکت مالک
24 362613 1399/03/06 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
25 363033 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک ضربه گير ضربگیر روسی- 1 شرکت مالک
26 363040 1399/03/06 - فولاد لجستیک بار دار اراک بولستر 1 شرکت مالک
تير طولي 1 شرکت مالک
ضربه گير ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
27 546760 1399/03/06 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سیستان چرخ و محور لقی-محورپارسی-32.7- 1 شرکت مالک
28 557000 1399/03/06 - راه آهن حمل و نقل بی بار بافق چرخ و محور زدگی-محور هم شعاع- 4 شرکت مالک
29 557176 1399/03/06 - ریل کاران ورسک بار دار آپرین فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
30 845453 1399/03/06 - بالاست بی بار اراک دستگيره با بار - خالي وصول:99/03/07- 1 شرکت مالک
31 845502 1399/03/06 - بالاست بی بار آپرین پارويي ستون پارویی 2 شرکت مالک
32 942632 1399/03/06 - توکا کشش بار دار آپرین چرخ و محور بریدگی-4ست محور هم شعاع رومانی-شعاع35- 4 شرکت مالک
33 147185 1399/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 5 شرکت مالک
34 147247 1399/03/07 - پارسیان ریل شرق بی بار سمنگان چرخ و محور زدگی-تعداد و شعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
35 147314 1399/03/07 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
36 155667 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم گوشواره 4 شرکت مالک
37 155747 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
38 155847 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار قم گوشواره 3 شرکت مالک
39 155973 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان پله پله دوبل- 0 تعمیری
40 156145 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم گوشواره 2 شرکت مالک
41 156295 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
42 156406 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم گوشواره 5 شرکت مالک
43 156409 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم گوشواره 4 شرکت مالک
44 245347 1399/03/07 - سایپا لجستیک بار دار اصفهان اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
45 245533 1399/03/07 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام شیر هوا 1 شرکت مالک
46 247153 1399/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار آپرین فنر فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
47 247359 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-محور رومانی 866- 1 شرکت مالک
48 247434 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار سمنگان سرقائمه 0 تعمیری
49 247503 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بار دار سمنگان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
50 342007 1399/03/07 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز 0 تعمیری
51 342060 1399/03/07 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
52 342288 1399/03/07 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز تست ترمز 0 تعمیری
53 342575 1399/03/07 - فولاد لجستیک بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
54 343258 1399/03/07 - بهتاش سپاهان بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
55 344164 1399/03/07 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور سرمحور-محور روسی36/6- 1 شرکت مالک
56 345319 1399/03/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم يونعلي 0 تعمیری
57 345778 1399/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
58 345961 1399/03/07 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان سرقائمه 0 تعمیری
59 346306 1399/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار بافق سیستم تعلیق والیک سرفنر-طول خط جندق 1 شرکت مالک
60 346431 1399/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار بافق قاب کفش ترمز طول خط جندق- 0 تعمیری
61 347386 1399/03/07 - ریل پرداز سیر بار دار بافق قاب کفش ترمز طول خط جندق- 0 تعمیری
62 347456 1399/03/07 - ریل پرداز سیر بی بار آپرین چرخ و محور لقی 4محور هم شعاع-شعاع 32- 4 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
63 348915 1399/03/07 - توکا ریل بی بار میبد چرخ و محور تیزی-محور پارسی33/4- 1 شرکت مالک
64 349114 1399/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
65 349207 1399/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
66 349319 1399/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
67 349384 1399/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
68 349455 1399/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
69 349547 1399/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
70 349791 1399/03/07 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
71 352032 1399/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار اندیمشک بولستر 1 شرکت مالک
72 352384 1399/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور شیب چرخ-تعدادوشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
73 362194 1399/03/07 - گهر ترابر سیرجان بار دار بافق قاب کفش ترمز طول خط جندق- 0 تعمیری
74 363075 1399/03/07 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز اتومات با بارو خالی- 1 شرکت مالک
75 363165 1399/03/07 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز تخته اهرم پشت سیلندر 1 شرکت مالک
76 363227 1399/03/07 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو آويز پاندولي 1 شرکت مالک
77 363337 1399/03/07 - متالورژی پارس بی بار بافق چرخ و محور شکستگی سطح چرخ-طول خط بیشه در 1 شرکت مالک
78 363410 1399/03/07 - متالورژی پارس بی بار بافق چرخ و محور زدگی-محور روسی هم شعاع-طول خط بیشه در 4 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
79 366266 1399/03/07 - تجارت کوشش سپاهان بار دار اصفهان اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
80 441254 1399/03/07 - سمند ریل بار دار کارون سیستم ترمز سوپاپ سه قلو- 1 شرکت مالک
81 444081 1399/03/07 - سمند ریل بار دار یزد چرخ و محور تیزی QR-محور روسی 35 1 شرکت مالک
82 449737 1399/03/07 - آهن ریل کاران بار دار قم يونعلي 0 تعمیری
83 452761 1399/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 0 تعمیری
84 542057 1399/03/07 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
85 543388 1399/03/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
86 543391 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اصفهان اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
87 546133 1399/03/07 - سینا ریل بی بار آپرین فنر فنر 8 لایه منفی- 1 شرکت مالک
88 546396 1399/03/07 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار شهبازان فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
89 546968 1399/03/07 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم سیستم ترمز سینی ترمز 1 شرکت مالک
90 547627 1399/03/07 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان چرخ و محور پروفیل-محو رپارسی850- 1 شرکت مالک
91 547902 1399/03/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان چرخ و محور پروفیل-محور پارسی867- 1 شرکت مالک
92 556579 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار یزد واليك ها والیک میله مثلث 1 شرکت مالک
93 557691 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
94 557854 1399/03/07 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سمنگان چرخ و محور پروفیل-محور بالدار پارسی905- 1 شرکت مالک
95 846143 1399/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار یزد سیستم ترمز 1 شرکت مالک
96 846173 1399/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
97 846763 1399/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز والیک آویز قاب کفش- 1 شرکت مالک
98 846819 1399/03/07 - آسیا سیر ارس بار دار بافق فنر فنر 8لایه مثبت- 1 شرکت مالک
99 942504 1399/03/07 - توکا کشش بار دار قم چرخ و محور لقی-شعاع 34.5 رومانی- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 4 شرکت مالک
100 147401 1399/03/08 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
101 155769 1399/03/08 - بهتاش سپاهان بار دار آپرین بدنه واگن درب جانبی- 0 تعمیری
102 155976 1399/03/08 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
103 243107 1399/03/08 - برادران مجد پور بار دار بندر امام شیر هوا 1 شرکت مالک
104 243119 1399/03/08 - برادران مجد پور بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
105 243141 1399/03/08 - برادران مجد پور بار دار بندر امام آويز پاندولي 1 شرکت مالک
106 245072 1399/03/08 - سایپا لجستیک بار دار کاشان لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
107 245103 1399/03/08 - سایپا لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور پاشش گریس-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
108 245446 1399/03/08 - سایپا لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور لقی-تعداد وشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
109 245472 1399/03/08 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد فنر 1 شرکت مالک
110 247147 1399/03/08 - برادران مجد پور بار دار بندر امام بدنه واگن نگهدارنده بار 0 تعمیری
111 247148 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن لولای درب جانبی 0 تعمیری
112 247731 1399/03/08 - برادران مجد پور بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
113 343185 1399/03/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد وشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
114 343722 1399/03/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
115 344122 1399/03/08 - فولاد لجستیک بار دار سمنگان قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
116 346547 1399/03/08 - ریل سیر کوثر بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
117 346613 1399/03/08 - ریل سیر کوثر بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
118 346926 1399/03/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد فنرهاي مارپيچ فنرمارپیچ کوچک 1 شرکت مالک
119 347066 1399/03/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
120 348286 1399/03/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
121 348466 1399/03/08 - توکا ریل بی بار چادرملو شاسي طولي-عرضی میانی شکستگی شاسی- 0 تعمیری
122 348888 1399/03/08 - توکا ریل بی بار اردکان ميله مثلث حافظ گلابی 1 شرکت مالک
123 349202 1399/03/08 - توکا ریل بی بار اردکان چرخ و محور تیزی-محور پارسی33/5- 1 شرکت مالک
124 349309 1399/03/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
125 349660 1399/03/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر 1 شرکت مالک
126 349697 1399/03/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر 1 شرکت مالک
127 352565 1399/03/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد سیستم ترمز اتومات باروخالی 1 شرکت مالک
128 353696 1399/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
129 362227 1399/03/08 - گهر ترابر سیرجان بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی-تعداد وشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
130 362602 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
131 362647 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
132 363021 1399/03/08 - فولاد لجستیک بار دار سمنگان تير طولي 4 شرکت مالک
بولستر 2 شرکت مالک
گوه 5 شرکت مالک
133 449515 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بوژي ترک بوژی- 0 تعمیری
134 542053 1399/03/08 - پرسی ایران گاز بار دار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
135 542224 1399/03/08 - پرسی ایران گاز بار دار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار- 0 تعمیری
136 542545 1399/03/08 - سینا ریل بی بار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
137 545510 1399/03/08 - پارسیان ریل شرق بار دار سربندر قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
138 546698 1399/03/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار ماهشهر گوشواره 1 شرکت مالک
139 547171 1399/03/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان چرخ و محور ارتفاع پروفیل-محور پارسی852- 1 شرکت مالک
140 547225 1399/03/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان تامپون 1 شرکت مالک
141 547884 1399/03/08 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان تامپون 1 شرکت مالک
142 556857 1399/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار ماهشهر لاترن میله لاترن کامل-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
143 556987 1399/03/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان فنرهاي مارپيچ فنرمارپیچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
144 846106 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
145 846156 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سیستم ترمز سوپاپ- 1 شرکت مالک
146 846690 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
147 856032 1399/03/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!