پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/3/23 الی تاریخ:1400/3/25


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147344 1400/03/23 - پارسیان ریل شرق بی بار اندیمشک بوژي نعلی- بوژی پارسی- 1 شرکت مالک
بدنه واگن دستگیره 1 تعمیری
2 155361 1400/03/23 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
قلاب زنجیری زنجیر 2 شرکت مالک
قلاب زنجیری والیک قلاب 1 شرکت مالک
3 155891 1400/03/23 - بهتاش سپاهان بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی-شعاع و تعداد نامشخص-منتظر دیزل 0 شرکت مالک
4 243162 1400/03/23 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اراک چرخ و محور تیزی-محور روسی 915 2 شرکت مالک
5 243217 1400/03/23 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار اردکان قاب کفش ترمز 1 تعمیری
6 254013 1400/03/23 - سمند ریل بی بار حسن آباد بدنه واگن منتظر کارشناسی 1 تعمیری
7 342094 1400/03/23 - فولاد لجستیک بار دار ازنا فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
8 342387 1400/03/23 - فولاد لجستیک بی بار اهواز چرخ و محور طول خط آهو دشت- بریدگی- پارسی هم شعاع- 4 شرکت مالک
9 343640 1400/03/23 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی چرخ و محور تیزی-محور روسی شعاع 35/9-درانتظار اعزام به یزد- 1 شرکت مالک
10 348633 1400/03/23 - توکا ریل بار دار چادرملو قاب کفش ترمز 1 تعمیری
خاموت خاموت سرفنر 1 شرکت مالک
11 348836 1400/03/23 - توکا ریل بار دار چادرملو قاب کفش ترمز 1 تعمیری
12 348961 1400/03/23 - توکا ریل بار دار چادرملو سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
13 349781 1400/03/23 - توکا ریل بار دار چادرملو قاب کفش ترمز 1 تعمیری
14 352677 1400/03/23 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی ضربه گير روسی 1 شرکت مالک
15 352773 1400/03/23 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی ضربه گير روسی 1 شرکت مالک
16 366217 1400/03/23 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان سیستم تخلیه فاقد دریچه تخلیه -ورق 50*40-ارسال:1400/03/24 1 شرکت مالک
17 451313 1400/03/23 - پویا ترابر پیشتاز بار دار میبد سیستم ترمز سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
18 543137 1400/03/23 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی-شعاع و تعداد نامشخص-منتظر دیزل- 0 شرکت مالک
19 544271 1400/03/23 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
20 546398 1400/03/23 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد فنر شکستگی-فنر 4لایه 2 شرکت مالک
21 557953 1400/03/23 - ریل کاران ورسک بی بار میبد فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک پارسی- 1 شرکت مالک
22 842122 1400/03/23 - آلومینیوم ایران بار دار دورود چرخ و محور لقی طوقه-محور بالدار مجاری شعاع:33- 1 شرکت مالک
23 942629 1400/03/23 - توکا کشش بار دار بندر امام قلاب دستگیره انفصال کامل یونی 1 شرکت مالک
24 147085 1400/03/24 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک سرسره فلزی 1 شرکت مالک
بدنه واگن دستگیره 1 تعمیری
پله 1 تعمیری
25 147155 1400/03/24 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
26 147183 1400/03/24 - پارسیان ریل شرق بار دار قم اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
27 147324 1400/03/24 - پارسیان ریل شرق بار دار قم گوشواره 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
28 147579 1400/03/24 - پارسیان ریل شرق بار دار قم سرسره تسمه سرسره 2 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
پله 1 تعمیری
29 155418 1400/03/24 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین ميله مثلث حافظ میله مثلث l میله ای 2 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث u میله ای 1 تعمیری
قلاب زنجیری فاقد زنجیر کشش قلاب 1 شرکت مالک
قلاب زنجیری والیک زنجیر قلاب کشش 1 شرکت مالک
تامپون صفحه پشت تامپون 1 تعمیری
30 155742 1400/03/24 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک ميله مثلث حافظ 1 تعمیری
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن والیک مثلث 1 شرکت مالک
31 243151 1400/03/24 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان چرخ و محور تیزی-محور روسی 918- 1 شرکت مالک
32 243199 1400/03/24 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان بدنه واگن تسمه باربندی 1 تعمیری
33 243212 1400/03/24 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان بدنه واگن تسمه باربندی 1 تعمیری
34 243385 1400/03/24 - ترکیب حمل و نقل بار دار بندر امام قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
35 245003 1400/03/24 - سمند ریل بار دار کاشان خرابی بار 1 تعمیری
36 247338 1400/03/24 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
37 254053 1400/03/24 - سمند ریل بار دار کاشان خرابی بار 1 تعمیری
38 342043 1400/03/24 - فولاد لجستیک بار دار قم خرابی بار 1 تعمیری
39 342115 1400/03/24 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور پاشش گریس -محور رومانی -33.7 1 شرکت مالک
40 342260 1400/03/24 - فولاد لجستیک بار دار قم چرخ و محور در انتظار تست زدگی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
41 342323 1400/03/24 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور پاشش گریس - محور رومانی -36 1 شرکت مالک
42 342325 1400/03/24 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو خاموت خاموت سر فنر 1 شرکت مالک
43 342367 1400/03/24 - فولاد لجستیک بار دار قم خرابی بار 1 تعمیری
44 342432 1400/03/24 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور پاشش گریس -محور رومانی- 36.5 1 شرکت مالک
45 342465 1400/03/24 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور لقی -محور پارسی -34.1 1 شرکت مالک
46 343441 1400/03/24 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 2 تعمیری
47 344115 1400/03/24 - فولاد لجستیک بی بار کاشان قاب کفش ترمز روسی 2 تعمیری
48 344191 1400/03/24 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک شیر هوا جایگاه 1 شرکت مالک
شیر هوا دستگیره شیر هوا روسی 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
49 344351 1400/03/24 - فولاد لجستیک بار دار قم اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
پله 1 تعمیری
50 344865 1400/03/24 - آذر کیا تجارت بی بار زرین شهر قلاب جایگاه دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
پله تکی 1 تعمیری
51 345110 1400/03/24 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن اهرم تخت 3 سوراخ 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
52 346085 1400/03/24 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
53 346245 1400/03/24 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز فنتیل سوپاپ 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
54 346253 1400/03/24 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
55 346918 1400/03/24 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
56 347414 1400/03/24 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
57 349232 1400/03/24 - توکا ریل بی بار حسن آباد قلاب صفحه زیر قلاب یونی 1 شرکت مالک
58 349387 1400/03/24 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی -32 -ارسال ووصول:1400/03/24 1 شرکت مالک
59 349393 1400/03/24 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه -ارسال ووصول:1400/03/24 1 شرکت مالک
60 349655 1400/03/24 - توکا ریل بی بار حسن آباد آويز پاندولي فاقد -ارسال ووصول:1400/03/24 1 شرکت مالک
61 356076 1400/03/24 - فولاد لجستیک بی بار کاشان ميله مثلث میله مثلث Y25 1 شرکت مالک
62 367180 1400/03/24 - احیا ریل ایرانیان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 2 تعمیری
63 367269 1400/03/24 - احیا ریل ایرانیان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
64 449618 1400/03/24 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژی 2 تعمیری
65 451640 1400/03/24 - پویا ترابر پیشتاز بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی-شعاع و تعداد نامشخص-منتظر دیزل- 0 شرکت مالک
66 543179 1400/03/24 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
67 543451 1400/03/24 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک چرخ و محور در انتظار تست زدگی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
68 546546 1400/03/24 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
69 546582 1400/03/24 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد ميله مثلث 1 شرکت مالک
70 546583 1400/03/24 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد چرخ و محور تیزی پروفیل-محور پارسی شعاع 35/3- 1 شرکت مالک
71 546588 1400/03/24 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
72 546591 1400/03/24 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
73 546664 1400/03/24 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
74 547114 1400/03/24 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک بوژي نعلی- بوژی پارسی- 1 شرکت مالک
75 547283 1400/03/24 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
76 547536 1400/03/24 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک بالشتك سقفی 1 شرکت مالک
بدنه واگن نردبان 1 تعمیری
لاترن 1 تعمیری
77 547614 1400/03/24 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
78 547920 1400/03/24 - راه آهن حمل و نقل بار دار آب نیل قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
79 547972 1400/03/24 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
80 557625 1400/03/24 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار آب نیل قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
81 557783 1400/03/24 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
82 557875 1400/03/24 - راه آهن حمل و نقل بار دار آب نیل لاترن میله لاترن 1 شرکت مالک
83 557892 1400/03/24 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود لاترن 1 شرکت مالک
84 945004 1400/03/24 - پارسیان ریل شرق بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!