پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/7/29 الی تاریخ:1399/8/1


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147397 1399/07/29 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین فنر فنر 4 لایه-ارسال:99/07/30 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
2 155846 1399/07/29 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
گوشواره 2 شرکت مالک
3 245326 1399/07/29 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت لوله هوا و اتصالات V.B.O عدم واگذاری - 0 تعمیری
4 342100 1399/07/29 - فولاد لجستیک بار دار یزد فنر طولخط بیسیم-فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
5 342253 1399/07/29 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ضربه گير یو ضربگیر- 1 شرکت مالک
6 342285 1399/07/29 - فولاد لجستیک بار دار یزد فنر طولخط سیا کوه- 1 شرکت مالک
7 343264 1399/07/29 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد بدنه واگن عدم واگذاری 0 تعمیری
8 343432 1399/07/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
9 343544 1399/07/29 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی چرخ و محور تیزی-محورروسی شعاع 34/8- 1 شرکت مالک
10 343755 1399/07/29 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
11 343925 1399/07/29 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
12 344144 1399/07/29 - فولاد لجستیک بار دار بافق آويز پاندولي طولخط بیشه در- 1 شرکت مالک
13 345214 1399/07/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
14 345294 1399/07/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان لاترن مهره میله لاترن 0 تعمیری
15 346619 1399/07/29 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
16 348099 1399/07/29 - توکا ریل بی بار چادرملو سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
17 348773 1399/07/29 - توکا ریل بار دار اردکان فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
18 349579 1399/07/29 - توکا ریل بی بار چادرملو سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
19 352225 1399/07/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار یزد سیستم ترمز شیر قطع و وصل سوپاپ- 1 شرکت مالک
20 352540 1399/07/29 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی شیر هوا 1 شرکت مالک
21 543122 1399/07/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
22 543416 1399/07/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان شاسي طولي-عرضی میانی تابیدگی 0 تعمیری
23 544167 1399/07/29 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار آب نیل قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
24 546319 1399/07/29 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
25 546673 1399/07/29 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی-شعاع:35.5-منتظر دیزل- 0 شرکت مالک
26 547539 1399/07/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آپرین فنر فنر 8 لایه منفی-ارسال: 99/07/30 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
27 547540 1399/07/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان سیستم ترمز خودکار ترمز 2a600- 1 شرکت مالک
28 547743 1399/07/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار آب نیل فنر 1 شرکت مالک
29 547745 1399/07/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار آب نیل فنر 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
30 557160 1399/07/29 - ریل کاران ورسک بار دار آپرین لاترن فاقد مجموعه لاترن 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
31 856021 1399/07/29 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان فنر طول خط مشک - فنر 8لایه مثبت 1 شرکت مالک
گوشواره گوشواره 29 1 شرکت مالک
32 147153 1399/07/30 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر فنر 8 لایه منفی- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
33 147196 1399/07/30 - پارسیان ریل شرق بی بار اندیمشک فنر فنر 8 لایه منفی- ارسال: 99/07/30- 1 شرکت مالک
34 147579 1399/07/30 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام بوژي پیشانی 0 تعمیری
35 155246 1399/07/30 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم تامپون صفحه پشت تامپون 0 تعمیری
ميله مثلث مفقودی حافظ 1 شرکت مالک
36 155742 1399/07/30 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
37 155779 1399/07/30 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بدنه واگن درب جانبی 0 تعمیری
38 156098 1399/07/30 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 4 شرکت مالک
39 156332 1399/07/30 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام سرسره ترک سرسره قلاب 0 تعمیری
40 242009 1399/07/30 - سمند ریل بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
41 243352 1399/07/30 - ترکیب حمل و نقل بار دار میاندشت آويز پاندولي عدم واگذاری - 1 شرکت مالک
42 243427 1399/07/30 - ترکیب حمل و نقل بار دار اصفهان بدنه واگن درب کلگی 0 تعمیری
43 245138 1399/07/30 - فولاد لجستیک بی بار اراک چرخ و محور لقی-پارسی 849- 1 شرکت مالک
44 245370 1399/07/30 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
45 245408 1399/07/30 - سایپا لجستیک بار دار اصفهان سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
46 245534 1399/07/30 - فولاد لجستیک بار دار میاندشت سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
47 247076 1399/07/30 - ترکیب حمل و نقل بار دار میبد چرخ و محور لقی محور رومانی شعاع 34/7- 1 شرکت مالک
48 253585 1399/07/30 - ترکیب حمل و نقل بار دار میاندشت چرخ و محور گریپاژ جعبه یاتاقان- تعداد و شعاع نا مشخص- 0 شرکت مالک
49 253614 1399/07/30 - ترکیب حمل و نقل بار دار میاندشت آويز پاندولي عدم واگذاری - 1 شرکت مالک
50 253663 1399/07/30 - ترکیب حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور گریپاژ جعبه یاتاقان- شعاع و تعداد نا مشخص - 0 شرکت مالک
51 265009 1399/07/30 - فولاد لجستیک بی بار قم سیستم ترمز در انتظار تست و کارشناسی 0 تعمیری
52 342123 1399/07/30 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور لقی-پارسی 904- 1 شرکت مالک
53 342165 1399/07/30 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپ-در انتظار کارشناسی- 0 تعمیری
پوسته گهواره 1 شرکت مالک
54 342265 1399/07/30 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
55 342271 1399/07/30 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
56 342455 1399/07/30 - فولاد لجستیک بار دار اراک ضربه گير شکستگی ضربگیر کامل رینگ فدر 1 شرکت مالک
57 342596 1399/07/30 - فولاد لجستیک بی بار کاشان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
58 343946 1399/07/30 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد گوه 8 شرکت مالک
صفحات سايشي 8 شرکت مالک
59 344091 1399/07/30 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت گوه عدم واگذاری - 1 شرکت مالک
60 345231 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم چرخ و محور در انتظار تست زدگی-شعاع و تعداد نا مشخص- 0 شرکت مالک
61 345458 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
62 345635 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
63 346017 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بار دار دورود بالشتك جایگاه بالشتک سقفی 0 تعمیری
64 346075 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر چرخ و محور شیب چرخ - تعداد و شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
65 346154 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر استنسیل 0 تعمیری
66 346358 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
سرسره 1 شرکت مالک
67 346472 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
68 346489 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
69 346685 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک چرخ و محور زدگی-شعاع و تعداد نامشخص-در انتظار کارشناسی 0 شرکت مالک
70 346858 1399/07/30 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
71 347244 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
72 347289 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر پله تکی 1 شرکت مالک
73 347396 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
74 347474 1399/07/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
75 348818 1399/07/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
76 348831 1399/07/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
77 352067 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت گوه 1 شرکت مالک
صفحات سايشي 1 شرکت مالک
78 352071 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
79 352247 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت آويز پاندولي عدم واگذاری - 1 شرکت مالک
80 352344 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
81 352350 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ بزرگ - 1 شرکت مالک
82 353177 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار اندیمشک بولستر 1 شرکت مالک
83 356018 1399/07/30 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
84 362517 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بار دار یزد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
85 364712 1399/07/30 - سینا ریل بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال 0 تعمیری
86 366216 1399/07/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار حسن آباد بدنه واگن پارگی بدنه - ورق 130*70 1 شرکت مالک
87 449624 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
88 449626 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
89 449710 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد شاهنگ 0 تعمیری
90 449712 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بالشتك 1 شرکت مالک
91 449723 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن عدم واگذاری - نبشی سدل 1 شرکت مالک
92 449748 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
93 546297 1399/07/30 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار کاشان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
94 546519 1399/07/30 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
95 546639 1399/07/30 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
96 546761 1399/07/30 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان فنر فنر 4لایه 2 شرکت مالک
97 546794 1399/07/30 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
98 546912 1399/07/30 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
99 547527 1399/07/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
100 547545 1399/07/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بندر امام بوژي پیشانی- عدم واگذاری 0 تعمیری
101 547690 1399/07/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 0 تعمیری
سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
102 547913 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
103 556983 1399/07/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار یزد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
104 557329 1399/07/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
105 842049 1399/07/30 - آلومینیوم ایران بار دار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
106 846024 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بار دار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
107 846095 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بار دار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
108 846253 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بار دار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
109 846338 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بار دار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
110 846357 1399/07/30 - آسیا سیر ارس بار دار میبد شترگلو 1 شرکت مالک
111 945028 1399/07/30 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان قلاب زبانه کوچک قلاب روسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!