پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/7/2 الی تاریخ:1400/7/4


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147006 1400/07/02 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر 4 لایه-ارسال 07/03- 1 شرکت مالک
2 147064 1400/07/02 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
3 147453 1400/07/02 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام بوژي پیشانی 1 تعمیری
4 155867 1400/07/02 - بهتاش سپاهان بی بار قم فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
5 243460 1400/07/02 - ترکیب حمل و نقل بار دار میاندشت لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
6 245179 1400/07/02 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر بدنه واگن درب کلگی - عدم واگذاری 1 تعمیری
7 245543 1400/07/02 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
8 247110 1400/07/02 - ترکیب حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور شکستگی بانداژ- محور رومانی -36 1 شرکت مالک
9 247564 1400/07/02 - بهتاش سپاهان بی بار قم سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
10 253675 1400/07/02 - ترکیب حمل و نقل بار دار میاندشت چرخ و محور خرابی سطح چرخ- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
11 254096 1400/07/02 - سمند ریل بار دار سیستان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
12 254508 1400/07/02 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر بدنه واگن درب کلگی - عدم واگذاری 1 تعمیری
13 344934 1400/07/02 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز دوبل 1 تعمیری
14 345864 1400/07/02 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز آویز قاب 1 شرکت مالک
15 346039 1400/07/02 - ریل پرداز سیر بار دار بندر امام ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
16 346270 1400/07/02 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - محور پارسی -33.7 1 شرکت مالک
فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
17 346573 1400/07/02 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
18 346594 1400/07/02 - ریل پرداز سیر بار دار قم فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 2 شرکت مالک
19 366581 1400/07/02 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور شیب چرخ - محور روسی- 37.6 1 شرکت مالک
20 441280 1400/07/02 - سمند ریل بار دار اصفهان چرخ و محور زدگی - تعدادو شعاع نامشخص -تعمیر پس از تخلیه 0 شرکت مالک
21 444041 1400/07/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
22 543139 1400/07/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
23 546813 1400/07/02 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بندر امام بوژي پیشانی 1 تعمیری
24 546864 1400/07/02 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بندر امام چرخ و محور لقی- پارسی 900- 1 شرکت مالک
25 547016 1400/07/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار قم پابند بوژي 4 سوراخه 1 شرکت مالک
26 547086 1400/07/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار ماهشهر بوژي پارسی با پابند 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
27 547154 1400/07/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
28 547420 1400/07/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
29 547959 1400/07/02 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - محور رومانی -34.5 1 شرکت مالک
30 556778 1400/07/02 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
31 557028 1400/07/02 - ریل کاران ورسک بار دار بندر امام فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
32 557049 1400/07/02 - ریل کاران ورسک بار دار بندر امام چرخ و محور لقی- رومانی ساده 852- 1 شرکت مالک
33 557070 1400/07/02 - ریل کاران ورسک بار دار بندر امام چرخ و محور لقی- پارسی 36.5- 2 شرکت مالک
34 557206 1400/07/02 - ریل کاران ورسک بار دار بندر امام بوژي ترک شاسی عرضی- بوژی پارسی با پابند 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
35 557264 1400/07/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
36 942672 1400/07/02 - توکا کشش بار دار بندر امام تامپون سپر بزرگ- 2 شرکت مالک
37 140675 1400/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان بدنه واگن درب کلگی -در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
38 140706 1400/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان بدنه واگن درب کلگی -در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
39 147185 1400/07/03 - پارسیان ریل شرق بار دار مازو فنر 4 لایه- ارسال و وصول 07/03- 1 شرکت مالک
40 147267 1400/07/03 - پارسیان ریل شرق بار دار دورود تامپون صفحه پشت تامپون 1 تعمیری
41 155260 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک بدنه واگن پشت تامپون 1 تعمیری
42 155403 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
43 155499 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
بدنه واگن پشت تامپون 1 تعمیری
44 155588 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
45 155640 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 2 شرکت مالک
گوشواره 2 شرکت مالک
46 155648 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
47 155708 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
48 155725 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان پله تکی -عدم واگذاری 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
49 155734 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
50 155763 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
51 155828 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
52 155910 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
53 155922 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
54 155998 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ 1 تعمیری
55 156068 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 4 شرکت مالک
دستگيره با بار - خالي 1 تعمیری
ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
56 156143 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
57 156171 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
58 156309 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 2 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
59 156323 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
صليب 1 شرکت مالک
60 156380 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
بدنه واگن ضامن درب جانبی 1 تعمیری
بالشتك صلیبی 1 تعمیری
61 156439 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
62 156462 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
63 156470 1400/07/03 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
64 242147 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
65 243488 1400/07/03 - سمند ریل بار دار کاشان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
66 245029 1400/07/03 - سمند ریل بار دار کاشان شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
67 245515 1400/07/03 - سایپا لجستیک بار دار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
68 246029 1400/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
69 246047 1400/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری فاقد یو قلاب زنجیری -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
70 246078 1400/07/03 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری فاقد یو قلاب زنجیری -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
71 247027 1400/07/03 - ترکیب حمل و نقل بی بار بافق سیستم ترمز 1 تعمیری
72 247514 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بار دار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 2a600 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
73 252625 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار بافق سیستم ترمز 1 تعمیری
74 252727 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
75 254033 1400/07/03 - سمند ریل بار دار کاشان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
76 342023 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
77 342059 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
78 342122 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی- 3 شرکت مالک
79 342211 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال یونی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
80 342236 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار یزد فنر طولخط بیسیم-فنر4لایه- 1 شرکت مالک
81 342251 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار یزد فنر طولخط بیسیم-فنر4لایه- 1 شرکت مالک
82 342272 1400/07/03 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
83 342514 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی 2 شرکت مالک
84 342576 1400/07/03 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
85 343562 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
86 344042 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
87 344110 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار اراک اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
88 344389 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
89 344520 1400/07/03 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو واليك ها والیک آویز قاب - 1 شرکت مالک
90 344600 1400/07/03 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
91 344954 1400/07/03 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
92 344955 1400/07/03 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
93 345817 1400/07/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم چرخ و محور تیزی- رومانی 33- 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
94 346011 1400/07/03 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک فنر طول خط گل محک- 4 لایه- 1 شرکت مالک
95 346106 1400/07/03 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
96 346279 1400/07/03 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
97 346291 1400/07/03 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
98 346505 1400/07/03 - ریل پرداز سیر بار دار دورود گوشواره 32 1 شرکت مالک
99 346972 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر سرسره سرسره کامل 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
100 347128 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بار دار حسن آباد فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
101 348187 1400/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور پارسی -35 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
102 348424 1400/07/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -محور پارسی -36 1 شرکت مالک
فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
103 348690 1400/07/03 - توکا ریل بی بار چادرملو يونعلي 1 تعمیری
104 349418 1400/07/03 - توکا ریل بی بار چادرملو فنر فنر5لایه- 1 شرکت مالک
105 349458 1400/07/03 - توکا ریل بار دار هما فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
106 349509 1400/07/03 - توکا ریل بار دار چادرملو فنر فنر5لایه- 1 شرکت مالک
پابند بوژي 1 شرکت مالک
107 349551 1400/07/03 - توکا ریل بی بار چادرملو فنر فنر5لایه- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
108 349887 1400/07/03 - توکا ریل بار دار اردکان پابند بوژي پابند 2 سوراخه- 2 شرکت مالک
109 353023 1400/07/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
110 353164 1400/07/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار یزد چرخ و محور تیزی-محور روسی شعاع 34/7- 1 شرکت مالک
سیستم ترمز 1 تعمیری
111 355562 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بار دار شبنم فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
112 355774 1400/07/03 - بهتاش سپاهان بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
113 356010 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک چرخ و محور لقی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
114 363006 1400/07/03 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
115 363167 1400/07/03 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز 0 تعمیری
116 444038 1400/07/03 - سمند ریل بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
117 449677 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن سدل 1 تعمیری
118 542231 1400/07/03 - پرسی ایران گاز بی بار یزد سرقائمه 1 تعمیری
119 543178 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
120 543352 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد سیستم ترمز شیر قطع و وصل سوپاپ 1 شرکت مالک
121 544078 1400/07/03 - سینا ریل بار دار سمنگان بولستر 1 شرکت مالک
122 546139 1400/07/03 - سینا ریل بی بار اراک لاترن میله لاترن 1 شرکت مالک
123 546455 1400/07/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي ترک بوژی 1 تعمیری
124 546537 1400/07/03 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم گوشواره 17- 1 شرکت مالک
125 546552 1400/07/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
126 546619 1400/07/03 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
127 547051 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان سیستم ترمز دستی عدم واگذاری 1 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
پله تکی 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
128 547292 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
129 547550 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
130 547563 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
131 547629 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
132 547807 1400/07/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 2 شرکت مالک
133 556575 1400/07/03 - پارسیان ریل شرق بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 2 شرکت مالک
134 556836 1400/07/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک گوشواره 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
135 556935 1400/07/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
136 557309 1400/07/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی مخزن هوا -عدم واگذاری 1 تعمیری
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
137 557905 1400/07/03 - ریل کاران ورسک بی بار آپرین قاب کفش ترمز قاب پارسی 1 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
138 842088 1400/07/03 - آلومینیوم ایران بار دار اراک چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
139 846173 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
140 846188 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
141 846236 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
142 846388 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
143 846831 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
144 846851 1400/07/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
145 942602 1400/07/03 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
146 942622 1400/07/03 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
147 943460 1400/07/03 - توکا کشش بی بار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
قلاب خرابی دستگیره انفصال 1 تعمیری
شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!