پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1402/6/29 الی تاریخ:1402/6/31


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 156122 1402/06/29 - راه آهن ج .ا.ا بار دار کاشان چرخ و محور لقی- محور اتریشی بالدار -32.8 3 شرکت مالک
2 242094 1402/06/29 - آسیا سیر ارس بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي 1 شرکت مالک
3 242123 1402/06/29 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
4 245016 1402/06/29 - سمند ریل بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی- یک ست محور پارسی بانداژی شعاع 32.5- یک ست محور پارسی منوبلوک شعاع 32.5 2 شرکت مالک
پابند بوژي قفل پابند 4 شرکت مالک
بدنه واگن 1 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ و مهره 80*18 5 شرکت مالک
5 247091 1402/06/29 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز آویز قاب 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
6 247505 1402/06/29 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
7 254052 1402/06/29 - سمند ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی 1 تعمیری
8 342372 1402/06/29 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
9 342555 1402/06/29 - فولاد لجستیک بار دار دورود پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ و مهره کاسه سقفی 1 شرکت مالک
10 344553 1402/06/29 - فولاد لجستیک بی بار کاشان قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي 2 شرکت مالک
11 344568 1402/06/29 - فولاد لجستیک بار دار دورود پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ و مهره کاسه سقفی 1 شرکت مالک
12 345354 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور زدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
13 345717 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک چرخ و محور ترک هسته-محور پارسی منوبلوک 885 1 شرکت مالک
14 346248 1402/06/29 - ریل پرداز سیر بار دار اردکان گوشواره 1 شرکت مالک
15 347285 1402/06/29 - ریل پرداز سیر بی بار اندیمشک گوشواره 32 1 شرکت مالک
شیر هوا جایگاه شیرهوا- 1 تعمیری
16 347506 1402/06/29 - ریل پرداز سیر بار دار اردکان گوشواره 1 شرکت مالک
17 348233 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
18 348406 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد گوشواره 1 شرکت مالک
19 348823 1402/06/29 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور تیزی -محور پارسی- 35.5 2 شرکت مالک
فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
20 349049 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
21 349285 1402/06/29 - توکا ریل بار دار میبد شير خطر فاقد 1 شرکت مالک
22 349436 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
23 352104 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
24 352384 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک بولستر 1 شرکت مالک
25 357163 1402/06/29 - سریر لجستیک بار دار گندله سازی سیستم ترمز پک سیلندر- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
26 357193 1402/06/29 - سریر لجستیک بار دار گندله سازی سیستم ترمز سوپاپ- در انتظار تست ترمز-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
27 363009 1402/06/29 - فولاد لجستیک بار دار قم بولستر شکستگی دور کاسه 1 شرکت مالک
28 363054 1402/06/29 - فولاد لجستیک بی بار کاشان قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي 2 شرکت مالک
29 5087121 1402/06/29 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار اراک چرخ و محور تیزی- تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
30 546806 1402/06/29 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار ماهشهر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
31 546977 1402/06/29 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان بوژي بوژی پارسی بهینه شده 1 شرکت مالک
بوژي سینی ترمز پارسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
32 547488 1402/06/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق فنر 4 لایه 1200 1 شرکت مالک
33 556783 1402/06/29 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان ميله مثلث y25 1 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
34 556859 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان بالشتك سقفی حوضی- فاقد 1 شرکت مالک
بالشتك قوررباغه ای- فاقد 1 شرکت مالک
35 556870 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان بوژي رومانی جدید 1 شرکت مالک
36 557073 1402/06/29 - ریل کاران ورسک بی بار ماهشهر قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
37 847065 1402/06/29 - تجارت کوشش سپاهان بار دار گندله سازی سیستم ترمز پک سیلندر 1 شرکت مالک
38 147008 1402/06/30 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 8لایه منفی -ارسال:1402/06/30 1 شرکت مالک
39 147347 1402/06/30 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 2 شرکت مالک
گوشواره 17-ارسال:1402/06/30 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
40 147525 1402/06/30 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
41 147537 1402/06/30 - پارسیان ریل شرق بار دار قم بوژي پارسی بهینه شده 1 شرکت مالک
بوژي پارسی بهینه نشده 1 شرکت مالک
42 156390 1402/06/30 - راه آهن ج .ا.ا بی بار بندر امام پوسته گهواره 1 شرکت مالک
لاترن 2 شرکت مالک
سرسره کامل 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
43 242143 1402/06/30 - آسیا سیر ارس بار دار میبد آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
44 245040 1402/06/30 - سمند ریل بار دار اصفهان شیر هوا 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
45 254559 1402/06/30 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
شیر هوا 1 تعمیری
46 342006 1402/06/30 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار ترمز- 1 تعمیری
47 342203 1402/06/30 - فولاد لجستیک بار دار تنگ 5 ميله مثلث پارسی 1 تعمیری
48 342285 1402/06/30 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ضربه گير یو ضربه گیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
49 342497 1402/06/30 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
50 342503 1402/06/30 - فولاد لجستیک بار دار کاشان فنر طول خط دهنار -فنر4لایه 1 شرکت مالک
51 343432 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
بدنه واگن 1 تعمیری
52 343493 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن 1 تعمیری
قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
53 344270 1402/06/30 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک آويز پاندولي فاقد- 1 شرکت مالک
پله تکی 1 تعمیری
سیم تخلیه 1 تعمیری
54 344585 1402/06/30 - فولاد لجستیک بار دار قم ضربه گير ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
ضربه گير یو ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
ضربه گير سنگ ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
55 345116 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
56 345129 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد ميله مثلث 1 تعمیری
57 345213 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
58 345352 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر گوشواره 32 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
59 345379 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
60 345472 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
61 345701 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
62 345725 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام قلاب صفحه روی قلاب 1 شرکت مالک
63 345782 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
64 345919 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پابند بوژي پیچ ومهره 1 شرکت مالک
65 345922 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد سیستم ترمز نشتی سوپاپ 1 شرکت مالک
66 345930 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
67 345953 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
68 346144 1402/06/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
69 346416 1402/06/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی جایگاه 1 تعمیری
70 346537 1402/06/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
71 347432 1402/06/30 - ریل پرداز سیر بار دار قم گوشواره 32 1 شرکت مالک
72 348050 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
73 348431 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
74 348664 1402/06/30 - توکا ریل بار دار سیستان لاترن 1 شرکت مالک
75 348830 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
76 348870 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
77 348901 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
78 348909 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
79 349068 1402/06/30 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
80 349088 1402/06/30 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
81 349352 1402/06/30 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
82 349417 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد خاموت خاموت سرفنر 1 شرکت مالک
83 349524 1402/06/30 - توکا ریل بار دار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
84 349558 1402/06/30 - توکا ریل بار دار سیستان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
85 349579 1402/06/30 - توکا ریل بار دار اردکان فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
86 349672 1402/06/30 - توکا ریل بار دار شیرازکوه فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
87 349719 1402/06/30 - توکا ریل بار دار هما فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
88 349775 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
89 349778 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
90 349826 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
91 349868 1402/06/30 - توکا ریل بار دار شیرازکوه فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
92 349917 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
93 352019 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
94 352048 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیر جانبی 1 شرکت مالک
95 352089 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
96 352290 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
97 353013 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام آويز پاندولي 1 شرکت مالک
98 353118 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
99 353177 1402/06/30 - توکا ریل بار دار دورود چرخ و محور شیار سطح چرخ و ترک سطح چرخ- 876و 864 2 شرکت مالک
فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
100 357150 1402/06/30 - سریر لجستیک بار دار چادرملو سیستم ترمز سوپاپ ke2 1 شرکت مالک
101 363215 1402/06/30 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
102 366660 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 2 شرکت مالک
103 543037 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
104 543052 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
105 544528 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
106 546480 1402/06/30 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
107 546853 1402/06/30 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سیستان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
108 546874 1402/06/30 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بندر امام اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
109 546960 1402/06/30 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار ازنا سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
110 547037 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق فنر 4 لایه-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
111 547434 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
112 547526 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام بوژي گردگیر کاسه بوژی 1 شرکت مالک
113 547974 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
114 556507 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
115 556583 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
116 556984 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان چرخ و محور بریدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
117 556987 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
118 557514 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار بافق قلاب صفحه روی قلاب(عدم واگذاری) 1 تعمیری
119 557539 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان چرخ و محور خرابی سطح چرخ - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
120 557816 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان چرخ و محور بریدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
121 557922 1402/06/30 - ریل کاران ورسک بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
122 845807 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
123 845812 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان قاب کفش ترمز دوبل 3 شرکت مالک
124 845830 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
125 847087 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار اندیمشک واليك ها والیک قاب 1 تعمیری
شیر هوا 1 تعمیری
126 942506 1402/06/30 - توکا کشش بار دار قم فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
127 945980 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بار دار نظامیه شیر هوا 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!