پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/4/3 الی تاریخ:1401/4/5


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 140507 1401/04/03 - سمند ریل بی بار شیراز قلاب صفحه زیر قلاب 1 شرکت مالک
2 140524 1401/04/03 - سمند ریل بی بار شیراز قلاب صفحه زیر قلاب 1 شرکت مالک
3 140654 1401/04/03 - سمند ریل بی بار شیراز چرخ و محور تیزی و اتمام خط بانداژ-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
4 140667 1401/04/03 - سمند ریل بی بار شیراز بدنه واگن سقف واگن 1 تعمیری
5 140674 1401/04/03 - سمند ریل بی بار شیراز فنر 8لایه قوس مثبت 1 شرکت مالک
6 140689 1401/04/03 - سمند ریل بی بار شیراز شاهنگ شاهنگ فنر اصلی 1 شرکت مالک
گوشواره 14 2 شرکت مالک
7 242236 1401/04/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
8 254087 1401/04/03 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
9 345977 1401/04/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
10 348189 1401/04/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
11 348828 1401/04/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی -36 1 شرکت مالک
12 353121 1401/04/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان بولستر در انتظار کارشناسی 0 شرکت مالک
13 363549 1401/04/03 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد چرخ و محور پاشش گریس -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
14 363709 1401/04/03 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد چرخ و محور پاشش گریس -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
15 363817 1401/04/03 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد چرخ و محور پاشش گریس -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
16 363856 1401/04/03 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد چرخ و محور پاشش گریس -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
17 364108 1401/04/03 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
18 366337 1401/04/03 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان چرخ و محور تیزی - محور روسی- 37 1 شرکت مالک
19 452861 1401/04/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سیستم ترمز شیربازوبست سوپاپ-ارسال:1401/04/04 1 شرکت مالک
20 557273 1401/04/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان چرخ و محور ناهمگونی -محور هم شعاع - 4ست -ارسال ووصول:1401/04/03-فاقد تضمین کیفیت 4 شرکت مالک
21 557328 1401/04/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان چرخ و محور ناهمگونی -محور هم شعاع - 4ست -ارسال ووصول:1401/04/03-فاقد تضمین کیفیت 4 شرکت مالک
22 155521 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان بالشتك فنر بالشتک -تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
23 155526 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
24 155536 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد و شعاع نامشخص -تعمیر پس از تخلیه 0 شرکت مالک
25 155584 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان لاترن تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
26 155593 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
27 155601 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان پوسته گهواره تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
لاترن 1 شرکت مالک
28 155617 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
29 155667 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان چرخ و محور خرابی سطح چرخ -تعمیر پس از تخلیه 0 شرکت مالک
30 155714 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص -تعمیر پس ازتخلیه 0 شرکت مالک
31 155718 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
32 155744 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
33 155823 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
34 155831 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
35 155838 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
36 155881 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
37 155917 1401/04/04 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
38 253512 1401/04/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام قلاب براکت کوچک روسی- وصول 4/4- 1 شرکت مالک
39 342063 1401/04/04 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز پارسی- 1 شرکت مالک
40 342295 1401/04/04 - فولاد لجستیک بی بار قم چرخ و محور لقی- محور پارسی- 33 1 شرکت مالک
41 342389 1401/04/04 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز سیلندر 16 آلمانی 1 شرکت مالک
فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
42 344965 1401/04/04 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز دوبل -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
43 345981 1401/04/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور ارتفاع پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
44 346160 1401/04/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت چرخ و محور ارتفاع پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
45 346287 1401/04/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت چرخ و محور ارتفاع پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
46 346302 1401/04/04 - ریل پرداز سیر بار دار قم فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
47 348025 1401/04/04 - توکا ریل بار دار اردکان يونعلي 1 تعمیری
48 348201 1401/04/04 - توکا ریل بار دار چادرملو سیستم ترمز 1 تعمیری
49 349611 1401/04/04 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
50 353015 1401/04/04 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
51 356125 1401/04/04 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر استنسیل 2 تعمیری
52 357004 1401/04/04 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد فنرهاي مارپيچ 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز lsd1 1 شرکت مالک
53 366356 1401/04/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیر جانبی -ارسال:1401/04/05 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
54 546846 1401/04/04 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار قم سیستم ترمز سینی ترمز پارسی 1 شرکت مالک
55 547210 1401/04/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام چرخ و محور زدگی- پارسی 875- 4 شرکت مالک
56 547347 1401/04/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
57 547443 1401/04/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بافق يونعلي تا تاریخ 4/5 طول خط اضطراری 26- 1 تعمیری
58 547504 1401/04/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام بوژي یونعلی- بوژی پارسی با پابند 4 سوراخه - 1 شرکت مالک
59 845844 1401/04/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار اصفهان شیر هوا طول خط ریز 1 شرکت مالک
60 845893 1401/04/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار ورزنه سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
61 846094 1401/04/04 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
62 856025 1401/04/04 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
63 942580 1401/04/04 - توکا کشش بار دار بندر امام فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
64 942768 1401/04/04 - توکا کشش بار دار بندر امام فنر 4 لایه-ارسال 4/5- 1 شرکت مالک
65 943352 1401/04/04 - توکا کشش بار دار بندر امام آويز پاندولي 1 شرکت مالک
شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
66 147031 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
67 147047 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
68 147062 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان چرخ و محور بریدگی-رومانی ساده-قطر805 3 شرکت مالک
69 147104 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان بالشتك 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
70 147260 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
71 147261 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
72 147419 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
73 147476 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
74 147491 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
75 147580 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان شیر هوا 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
76 155565 1401/04/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
77 155583 1401/04/05 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک - 4 شرکت مالک
78 155591 1401/04/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
79 155625 1401/04/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
80 155727 1401/04/05 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک - 2 شرکت مالک
81 155903 1401/04/05 - بهتاش سپاهان بار دار قم ميله مثلث فاقد حافظ یو تسمه ای 1 شرکت مالک
82 155914 1401/04/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
83 156413 1401/04/05 - راه آهن ج .ا.ا بار دار دورود بالشتك بالشتک سقفی y25- 1 شرکت مالک
84 243389 1401/04/05 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد سیستم ترمز سیلندر ترمز روسی 1 شرکت مالک
85 245045 1401/04/05 - سمند ریل بی بار حسن آباد لاترن 1 شرکت مالک
86 245528 1401/04/05 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
87 246019 1401/04/05 - سمند ریل بار دار اصفهان قلاب زنجیری فاقد -تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
88 247038 1401/04/05 - ترکیب حمل و نقل بار دار کاشان چرخ و محور لقی - محور پارسی - 32.3 1 شرکت مالک
89 254078 1401/04/05 - سمند ریل بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
90 265004 1401/04/05 - سپهر زاوه طوس بار دار میاندشت خرابی بار 1 تعمیری
91 342300 1401/04/05 - فولاد لجستیک بی بار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
92 342412 1401/04/05 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
93 342505 1401/04/05 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز پارسی- 1 شرکت مالک
94 343386 1401/04/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
95 344010 1401/04/05 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور طول خط دره انجیر - خرابی جعبه یاتاقان- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
96 344493 1401/04/05 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو سیستم ترمز سوپاپ- 1 شرکت مالک
97 345217 1401/04/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر استنسیل 1 تعمیری
98 345906 1401/04/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت -ارسال:1401/04/05 1 شرکت مالک
99 345919 1401/04/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
100 346034 1401/04/05 - ریل پرداز سیر بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپke1 1 شرکت مالک
101 346225 1401/04/05 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت واليك ها والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
102 346785 1401/04/05 - ریل پرداز سیر بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپke1 1 شرکت مالک
103 347551 1401/04/05 - ریل پرداز سیر بار دار اراک گوشواره 32 1 شرکت مالک
سیستم ترمز خودکار ترمز3a600 1 شرکت مالک
104 349925 1401/04/05 - توکا ریل بی بار حسن آباد شاهنگ 1 شرکت مالک
105 356027 1401/04/05 - فولاد لجستیک بی بار قم قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
106 357007 1401/04/05 - آسیا سیر ارس بار دار حسن آباد قلاب زبانه کوچک و بزرگ روسی 1 شرکت مالک
107 363070 1401/04/05 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
108 543163 1401/04/05 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم لوله هوا و اتصالات V.B.O لوله هوا یکسر رزوه دار 50 سانتی متر 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
109 544590 1401/04/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
110 545515 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
111 546622 1401/04/05 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان چرخ و محور لقی - محور پارسی- 33.2 1 شرکت مالک
112 546633 1401/04/05 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سیستان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
113 547655 1401/04/05 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
114 557296 1401/04/05 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی مخزن هوا 1 تعمیری
115 557662 1401/04/05 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار اندیمشک بوژي پارسی 4 سوراخه- 2 شرکت مالک
116 557666 1401/04/05 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
117 846030 1401/04/05 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک
118 846827 1401/04/05 - آسیا سیر ارس بار دار حسن آباد قلاب زبانه قلاب 1 شرکت مالک
119 942152 1401/04/05 - سپهر زاوه طوس بی بار اصفهان سانحه دیده شاسی - در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
120 942552 1401/04/05 - توکا کشش بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
121 942599 1401/04/05 - توکا کشش بار دار اراک قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
122 942737 1401/04/05 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 2 شرکت مالک
123 942778 1401/04/05 - توکا کشش بار دار سمنگان چرخ و محور بریدگی -رومانی ساده-قطر908 1 شرکت مالک
124 943151 1401/04/05 - توکا کشش بار دار بندر امام آويز پاندولي 1 شرکت مالک
125 943222 1401/04/05 - توکا کشش بار دار بندر امام آويز پاندولي 1 شرکت مالک
126 945132 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
127 945346 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
128 945413 1401/04/05 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
پله دوبل 1 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!